PŘÍMOTOPY

Přímotopy a jejich výhody - elektrické přímotopné vytápění

Elektrické přímotopy mají v porovnání s jinými způsoby vytápění řadu výhod. Jmenujme alespoň ty hlavní:

  • nedostižný komfort obsluhy, dokonalá a velmi přesná regulace umožňující přizpůsobit vytápění jednotlivých obytných částí v různém čase potřebám uživatelů
  • úspory oproti centrálnímu zdroji tepla (regulace jednotlivých zón v čase)
  • 100% účinnost - veškerá energie je bezezbytku přeměněna na teplo (jen v případě přímotopných systémů beze ztrát, ne při rozvodu tepla vodou, např. elektrokotle)
  • nízké pořizovací náklady topidel a regulačních prvků
  • nejmenší měrná spotřeba ze všech typů energie právě díky vysoké účinnosti
  • dlouhá životnost a bezúdržbovost
  • u přímotopných systémů možnost kombinace konvekčního a sálavého způsobu šíření tepla v jednom zařízení, což přináší kombinaci lepší dynamiky konvektorů s lepší tepelnou pohodou vytvářenou sálavými panely, u některých typů vzhledem k jejich konstrukci i akumulaci tepla
  • snadná a rychlá instalace

Přímotopy a jejich spotřeba

Opomíjenou a přitom důležitou ekonomickou výhodou při použití elektrického topení jako hlavního zdroje vytápění je využití tzv. přímotopného tarifu s vypínáním vysokého tarifu HDO. Celá domácnost s veškerými elektrickými spotřebiči tak díky tomuto tarifu spotřebovává elektřinu za nižší ceny přímotopným tarifem umožněné. Tato úspora může v ročním bilancování zcela vyrovnat relativně vyšší ceny elektrické energie v porovnání s jinými typy vytápění.