Nejčastější otázky

Nejčastější otázky - přímotopy a topné panely

 1. Jaký je rozdíl mezi přímotopem a topným panelem?
 2. Jak výkonné přímotopy nebo panely si mám koupit?
 3. Když předimenzuji výkon přímotopu, budu platit víc za elektřinu?
 4. Jaký přímotop je nejlevnější a má smysl koupit dražší?
 5. Jak funguje sálání (infračervené vlnění)?
 6. Jak regulovat přímotopy?
 7. Jak regulovat topné panely?
 8. Jak připojit přímotopy a topné panely k elektrické síti?
 9. Jak dlouhý je připojovací kabel k výrobku?
 10. Co je infrazářič a proč se to tak jmenuje?
 11. Co je to vlnová délka uváděná někdy u infratopidel a mám se trápit její hodnotou?
 12. Umístění topení v koupelně
 13. Proč je elektrické sálavé vytápění úsporné?
 14. Akumulační přímotopy vs. sálavé přímotopy - jaký je mezi nimi rozdíl?

 

 1. VIDEO RÁDCE
 2. PŘÍMOTOPY a INFRAČERVENÉ TOPNÉ PANELY - textová část
 3. DISKUZNÍ FÓRUM

 

 

Jaký je rozdíl mezi přímotopem a topným panelem?

Přímotop neboli konvektor ohřívá chladný vzduch (konvekce=proudění), který je těžší než teplý, proto padá k zemi a vstupuje do přímotopu spodním vstupem. Teplý vzduch je lehčí, proto po ohřátí topným článkem přímotopu stoupá vzhůru přes horní výdechovou mřížku, kde pod stropem vytváří nevyužitelnou vrstvu zbytečně teplého vzduchu. Popsaný průběh způsobuje vzdušné proudění a "koloběh" vzduchu s vířením prachových částic ve vytápěném prostoru.
Topné panely (infrapanely) teplo "sálají" tak jako kamna nebo sluníčko a zahřívají povrchy, plochy a osoby - tím zlepšují pocit tepelné pohody, který se navíc dostaví při nižší teplotě vzduchu než u vytápění přímotopy - konvektory. Rozdíl teplot mezi podlahou a stropem je podstatně nižší než u přímotopů, vstupní elektrická energie se využije efektivněji. Topné panely nebo sálavé přímotopy jsou úspornější než klasické přímotopy - přímotopné konvektory. Více ve videu "Přímotop nebo topný panel?", nebo v textu "Přímotopy - princip funkce".

 

Jak výkonné přímotopy nebo panely si mám koupit?

Výkonové dimenzování topných těles se provádí na základě tepelné ztráty. Tepelná ztráta je množství energie, kterou musíme do vytápěného prostoru dodat, abychom vnitřní teplotu udrželi na požadované úrovni, přestože venkovní teplota je podstatně nižší. Výkon topného tělesa ve wattech [W] je možné nechat přesně spočítat odborným projektantem, nebo zhruba odhadnout dle těchto orientačních hodnot:

 • Starší nezateplené objekty - 40-50 W/m3
 • Starší objekty s dodatečným zateplením - 30-40 W/m3
 • Současné novostavby - 20-30 W/m3
 • NED - 15-20 W/m3

 Návrh výkonu výpočtem tepelných ztrát:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210
Více ve videu "Návrh topného výkonu" nebo v textu "Tepelná ztráta a dimenzace topného výkonu".

 


Když předimenzuji výkon přímotopu, budu platit víc za elektřinu?

Nebudete, protože termostat zastaví přímotop nebo topný panel na Vámi nastavené teplotě a je jedno, jestli slabý přímotop topí déle, nebo silný krátce. Předimenzováním získáte vyšší dynamiku, která umožní rychlé "znovunatopení" např. po vyvětrání.

 

Jaký přímotop je nejlevnější a má smysl koupit dražší?

Rozumný základ s ohledem na pořizovací cenu jsou přímotopy Ecoflex TAC s elektronickým termostatem a klasickým ověřeným designem. Pokud chcete přímotop s inovativním vzhledem, zvolte řadu přímotopů ATLANTIC.

Pro trvale obývané prostory, nižší spotřebu energie a vyšší komfort je tu sálavý přímotop, moderní evoluce elektrického přímotopu. Sáláním dosahuje vynikající tepelné pohody při současně nižší teplotě vzduchu, což je provozně výrazně ekonomičtější, navíc o třetinu nižší teplota topného tělesa nepřepaluje vzduch a topidlo má tak i pozitivní zdravotní dopad. SÁLAVÉ PŘÍMOTOPY (Solius, Premier).

 

Jak funguje sálání (infračervené vlnění)?

Infračervené vlnění je část ze spektra elektromagnetického záření, které je přítomno neustále všude kolem nás a v přírodě se vyskytuje odnepaměti. Infravlny se šíří prostorem a po dopadu na tělesa a plochy je zahřívají, aniž by ohřívaly přímo vzduch. Ten je pak ohříván druhotně od povrchů a ploch. Více v článcích InfratopeníTepelná pohoda, Sálavé a velkoplošné topné systémy nebo videu Přímotop nebo infračervený topný panel?.

 

Jak regulovat přímotopy?

Všechny přímotopné konvektory v naší nabídce mají v sobě integrované elektromechanické nebo elektronické termostaty. Více o regulaci.

 

 

Jak regulovat topné panely?

Topné panely je na rozdíl od přímotopů nutné řídit externími termostaty, z důvodu odlišného způsobu šíření tepla nemají termostat integrovaný v těle přístroje tak jako přímotopy. Možností regulace je několik, od zásuvkových termostatů, přes klasické "drátové" prostorové termostaty až po bezdrátové řídící termostaty s přijímači. Více v sortimentní kategorii regulace.

 

 

Jak připojit přímotopy a topné panely k elektrické síti?

Připojení pomocí zásuvky a vidlice je z pohledu dlouhodobého užívání nebezpečné z důvodu přechodových odporů kontaktů, kde může docházet k jiskření a následnému hoření (obr. 1), proto je u topných spotřebičů požadováno připojení na el. instalaci z rozvodky (obr. 2,3), viz. ČSN 332130 níže.

Stávající zásuvku nahraďte kabelovou vývodkou se svorkovnicí, nebo zřiďte samostatné přípojné místo jištěné dle příkonu topidla a to vždy s ohledem na stávající možnosti elektroinstalace. V případě využití sazby D45d (přímotopný tarif) je nutné zapojit topidla na samostatný okruh blokovaný signálem HDO. Tak splníte požadavky norem a technické podmínky připojení distributora el. energie.

obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3
Vidlice ohořelá
po ročním používání topidla.          
Plochá kabelová vývodka
s možností instalace pod topidlo.   
Kabelová vývodka
v provedení "ABB Tango".

 

Výtah z České technické normy Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, ČSN 332130

 • 5.4 Obvody pro pevně připojené spotřebiče
 • 5.4.1 Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2 000 V.A a více se zřizují samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu 2 000 V.A, nevyžadující jištění (např. ventilátory, elektrický pohon žaluzií), lze připojit na společný obvod s jiným zařízením.
 • 5.4.2 Trojfázové spotřebiče mohou být připojeny na jeden obvod, pokud jejich celkový výkon nepřesáhne 15 kV.A.
 • 5.4.3 Při dimenzování přívodů k motorům se vychází ze jmenovitých proudů jisticích přístrojů (jističů, pojistek apod.) a vedení se volí tak, aby předřazený jisticí přístroj jistil přívod. Přitom nutno dbát podmínek určujících průřezy vedení – viz ČSN 33 2000-5-523 ed. 2.Motory vestavěné do spotřebičů se jistí podle údajů výrobce.
 • 5.4.4 Spotřebiče sloužící jako hlavní zdroj tepla nebo ohřevu TUV se připojují z odbočných rozvodek poddajným přívodem.

 

 

Jak dlouhé jsou připojovací kabely k výrobkům?

produktová řada délka přípojného kabelu vidlice
přímotopy Atlantic 1,3 m ANO
přímotopy Ecoflex TAC 1,15 m NE
přímotopy Solius II 1,3 m ANO
topné panely Ecosun Basic 1 m NE
topné panely Ecosun U+ 1 m NE
topné panely Ecosun K+ 100-270W 0,7m; 330-400W 1,2m NE
topné panely Ecosun N, CR 1,9 m ANO
topné panely Ecosun G, E 1,9 m ANO
topné panely Ecosun GS 1,9 m ANO
topné panely GR 1 m NE
topné panely IKP 1,9 m ANO
topné panely IN, IN2 1 m NE
vysokoteplotní panely Ecosun S, S+ svorkovnice NE
topné žebříky KDO-E, K-E 1 m (kroucený) ANO
vysokoteplotní panely Ecosun TH 2 m ANO

 

Co je infra zářič a proč se to tak jmenuje?

Infra znamená latinsky „pod“. Spojení "infra-red" (pod červenou) pak označuje ve spektru elektromagnetického vlnění oblast vlnových délek „pod“ viditelným červeným světlem. Myšlena je frekvence vlnění, která je „pod“ viditelným světlem nižší, vlnová délka se naopak tímto směrem (k rádiovým vlnám) zvyšuje. Jde o neviditelné záření, které předávají tělesa s vyšší teplotou svému chladnějšímu okolí, zjednodušeně vlnění, které přenáší teplo. Označení "infrazářiče" se vžilo pro topidla pracující i v oblasti viditelného spektra jako je např. zářič halogenový, který vzhledem ke své vysoké teplotě až 2000 st. C vysílá energii i v oblasti světla viditelného. Zcela bez doprovodných světelných efektů pracují infračervená topidla pro která se vžilo označení "sálavé panely", nebo "infrapanely". V bytových aplikacích se u nich používají povrchové teploty 80-110 °C.

 

Co je to vlnová délka uváděná někdy u infratopidel a mám se trápit její hodnotou?

Netrapte, stačí jen tušit, že vlnová délka infračerveného tepelného vlnění přímo souvisí s teplotou zdroje. Čím teplejší zdroj je, tím je vlnová délka kratší. Zdroje o vysoké teplotě vyzařují ostré, pocitově agresivní teplo na kratších vlnách s vyšší energií. Účel světí prostředky a proto se někdy hodí topidlo s povrchovou teplotou 2000°C jako směrové topení pro zónový ohřev v mrazu a někdy jen 80 St. Celsia jako komfortní zdroj příjemného sálání v bytových podmínkách. Hodnota vlnové délky ani reklama na její určitou hodnotu není pro uživatele důležitá, důležitý je správný výběr topidla pro daný účel a zamýšlenou funkčnost.

 

Umístění topení v koupelně

Instalace elektrických spotřebičů do prostorů s vanou nebo sprchou (koupelny) je omezen normou ČSN 33 2000-7-701. Vhodnost použití elektrických spotřebičů v koupelnách určují zóny vnitřních prostorů koupelny, viz. obrázek. Pro instalaci přímotopů, topných žebříků a sálavých panelů jsou určeny zóny 2+3. Do zóny 2 lze instalovat spotřebiče o minimálním krytí IPX4. Tomuto krytí odpovídá většina námi dodávaných topidel. Bližší informace najdete vždy v návodu k použití u konkrétního výrobku. Elektrické spotřebiče včetně topidel musí být jištěny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.

 

 

Proč je elektrické sálavé vytápění úsporné?

Proč je sálavé topení, neboli vysoký podíl sálavého tepla v dodávané tepelné energii "svatým grálem" topných systémů?

Tepelné sálání (sálavé teplo, infračervené tepelné vlnění) je část spektra elektromagnetického vlnění, které se na teplo přeměňuje po dopadu na pevná tělesa – stavební konstrukce, zařizovací předměty, osoby. Typickým příkladem je sluneční záření nebo sálání ohně či kamen. Pro člověka je zdrojem okamžitého pocitu tepla a komfortu. Lidský organismus je na příznivé vnímání sálavého tepla evolucí geneticky nastaven, sálavé teplo slunce a ohně nás provází odnepaměti.

Sálavé topné systémy reprezentované sálavými (infra) topnými panely a kombinovanými (sálavými) přímotopy jsou na produkci vysokého podílu sálání zaměřeny a přímo konstruovány. Díky vysokému podílu sálání dosahují nízkých provozních nákladů a výborného pocitového komfortu.

Je tomu tak z těchto důvodů:

Fakt: vyzářené (sálavé) teplo je pohlcováno stavebními konstrukcemi a zařizovacími předměty. Šířením tepla sáláním dochází k těmto efektům:

 • zvýšení povrchové teploty konstrukcí a zařizovacích předmětů
 • lepšímu rozložení teplot ve vertikálním směru (mezi podlahou a stropem) než u konvekčního vytápění
 • přímému ohřevu osob (jako od ohně, krbových kamen, slunce ...)
 
Důsledek: Zvýšením povrchové teploty vnitřní obálky a přímým ohřevem osob dochází ke zvýšení subjektivního komfortu, který je kromě teploty, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu závislý hlavně na výši průměrné teploty vnitřní obálky vytápěného prostoru. Vyšší teplota vnitřní obálky umožňuje snížení teploty vzduchu ve vytápěném prostoru.

Bonusem je u sálavého vytápění minimální podíl konvekční složky (konvekce=víření vzduchu, tj. pohyb vzduchu vzniklý stoupáním lehčího, teplého a naopak klesáním studeného těžšího vzduchu), což je příjemné a komfortní pro všechny uživatele, ale skutečně velký význam má tento fakt pro citlivé osoby a alergiky, protože nedochází ke zbytečnému víření prachu s obsahem domácích roztočů a jejich výkalů, což je obzvláště silný alergen.

 
Odkazy Wikipedia:

 

 

 

 

 

 

VIDEO RÁDCE

Porovnání elektrických topidel - přímotopy, topné panely, infrapanely, akumulační přímotopy - jak to s nimi je?

Návrh topného výkonu - jak se navrhuje topný výkon přímotopů a topných panelů.

Přímotop nebo topný panel - přímotop nebo infračervený topný panel?

Topné panely - topné panely, rozdělení, charakteristika.

Sálavý přímotop Solius II - rychlé představení.

Termostat TFT s dotykovým displejem - představení

 

 

 PŘÍMOTOPY a INFRAČERVENÉ TOPNÉ PANELY - textová část

Přímotopy - princip funkce, příkon, výkon, údržba (článek)

Infračervené topné panely (infratopení) - princip šíření tepla, příkon, výkon, vlastnosti (článek)

Koupelnové topení - topení do koupelny: zónový ohřev, sálání, bezpečnost (článek)

Regulace - význam kvalitní regulace, chytré algoritmy (článek)

 

 

DISKUZNÍ FÓRUM

Diskuzní fórum nejen o elektrických přímotopech a sálavých (infračervených) topných panelech. Zkuste se poučit z dotazů a myšlenek uživatelů, kteří možná řeší podobný problém jako je ten Váš a pokud odpověď nenajdete, zeptejte se! Vstup do DISKUZE.