Regulace elektrických přímotopných systémů

 

Význam kvalitní a přesné regulace

Elektrické přímotopné systémy (elektrická energie se bezeztrátově přeměňuje na tepelnou přímo v místě potřeby tepla - přímotopy, infrazářiče, elektrické podlahové topení) mají obrovskou výhodu ve způsobu, jakým je lze regulovat. Každou místnost je možné jednoduše regulovat samostatně a to i v čase, každá regulovaná zóna si tedy může žít vlastním životem dle vašeho uvážení. Nepotřebujete poměrně složitý a podstatně obtížněji regulovatelný systém „referenční termostat" + termostatické hlavice jako např. u teplovodního systému, ve kterém se navíc zásluhou velkého teplotního rozptylu (tzv. hystereze) skrývají také významné energetické ztráty. Díky přímé přeměně tepla v místě potřeby je regulace velmi přesná a spolu s nízkou hysterezí, chytrými algoritmy moderních elektronických termostatů (PWM, Fuzzy logika ...) a možností detailně nastavit časový topný režim je to první důležitý předpoklad k významné úspoře energie.

Chytré algoritmy - PWM, PI, PZT, Fuzzy logika

PWM - pulsně šířková modulace: algoritmus zjišťuje rozdíl mezi nastavenou a naměřenou teplotou a na základě tohoto rozdílu vypočte dobu stavu vypnuto a zapnuto. Stav vypnuto a zapnuto se střídá v pravidelných intervalech, tak aby se udržovala stálá teplota bez zbytečných výkyvů, které platíte.

PI - proporcionálně integrační algoritmus se používá v termostatech jako ekvivalent PWM, cílem je regulovat zdroj tepla tak, aby nedocházelo k překračování a kmitům oproti teplotě nastavené na termostatu

PZT a Fuzzy Logika - tyto algoritmy zajišťují spuštění topného prvku tak aby bylo dosaženo požadované teploty v nastavený čas

 

Regulace, termostaty pro elektrické přímotopné topení.