Návrh topného výkonu
Jak se navrhuje topný výkon elektrického topení -  elektrických přímotopů a infra panelů.

Při návrhu výkonu elektrického topení vždy vycházíme z tepelné ztráty vytápěného prostoru nebo místnosti. Tepelná ztráta je množství energie, kterou musíme do vytápěného prostoru dodat, abychom udrželi teplotu v interiéru na požadované úrovni. Hodnota tepelné ztráty je závislá především na konstrukci a materiálovém složení domu, tzn. na tepelně-izolačních vlastnostech obvodových konstrukcí, střechy, stropů, izolaci podlahy, kvality oken atd. a také na tzv. vnější výpočtové teplotě – v závislosti na regionu je to -12 až -18 st. C. Požadovaná teplota interiéru se pohybuje v rozmezí 18 - 22 st. C.

Místnost v moderním a dobře zatepleném domě bude mít zcela jistě daleko menší tepelnou ztrátu, než stejně velká a stejně situovaná místnost např. ve starém kamenném, nebo i jiném nezatepleném domě.

Tepelná ztráta se označuje písmenem Q a je udávána ne wattech nebo kilowattech, měla by být součástí projektové dokumentace domu, nebo je možné ji dodatečně nechat spočítat odborným projektantem, případně můžete využít některý z on-line kalkulátorů na internetu – třeba na serveru www.TZB-info.cz , a tepelnou ztrátu si spočítat sami.

 

Teď již k samotnému návrhu topného výkonu.

Vypočtenou tepelnou ztrátu vytápěné místnosti navýšíme o 10-20%.  Je to přídavek, který slouží pro dobrou dynamiku topného systému, tzn. rozumně rychlý náhřev např. po vyvětrání a zároveň je to rezerva pro případ déle trvajících extrémně nízkých teplot. Topný výkon je pak zvláště u větších místností vhodné rozdělit na více zdrojů tepla, tzn. pro tepelnou ztrátu včetně rezervy 1500W např. místo jednoho topidla o výkonu 1500W instalovat raději dvě topidla o výkonu 750W. Distribuce tepla je tak rovnoměrnější, což přispívá k dobré tepelné pohodě.

Předimenzováním topných těles, což je samozřejmě lepší případ než poddimenzování si nepřivodíte vyšší spotřebu elektrické energie, jak zákázníci často předpokládají. Jestliže dvoukilowatové topidlo topí hodinu, je to stejné, jako když kilowattové topidlo topí dvě hodiny, regulace nakonec stejně zastaví topení na nastavené požadované teplotě. Dynamika provozu je ale podstatně lepší, než když je topný element dimenzován přesně na tepelnou ztrátu.

Návrh výkonu odhadem:

 
Topný výkon je samozřejmě možné také navrhnout odhadem, pro tento případ poslouží tyto orientační hodnoty:
  • Starší nezateplené objekty – 40-50 W/m³
  • Starší objekty s dodatečným zateplením – 30-40 W/m³
  • Současné novostavby – 20-30 W/m³
  • NED – 15-20 W/m³

 

Návrh výkonu výpočtem tepelných ztrát:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210