Přechod z plynu na elektřinu

Jak nahradit topení plynem za vytápění elektřinou?

Topení nebo přitápění elektřinou místo plynu

Přechod z plynu na elektřinu

Následující vysvětlující text je určen pro zvyšující se počet zájemců o náhradu plynového vytápění za některou z forem topení elektrického, především sálavého vytápění. Stále více z vás, kteří nejste napojení na "centrální zdroje tepla (CZT)" a topíte plynem (plynový kotel, vafky ...), hledá za toto vytápění náhradu. A to buď plnohodnotnou, jako hlavní zdroj tepla, anebo tak nějak "pro sichr", protože co kdyby plyn zdražil nejen o hodně, ale když ho bude málo, tak přímo brutálně?

Hlavním důvodem zájmu o přechod z plynu, tedy až do války na Ukrajině, byla především zelená politika EU a její cesta za uhlíkovou neutralitou prostřednictvím Green Dealu (Zelená dohoda pro Evropu, anglicky European Green Deal). Unijní exekutiva se v rámci Zelená dohody snaží nasměrovat členské země ke splnění klimatických cílů - do konce desetiletí by EU měla omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent oproti roku 1990, a do poloviny století neprodukovat emise žádné. Evropská komise (EK), výkonný orgán EU, přišla s dalšími sadou opatření, které mají ke klimatické neutralitě pomoci. Klíčovým plánem je postupné ukončování vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy do roku 2040.

Plynu se tedy přestávalo fandit už delší dobu. K akceleraci došlo po začátku války na Ukrajině, se stupňujícími se výhrůžkami Kremlu roste panika vzniklá rizikem odstřižení Evropy od ruského plynu. Plyn zatím do Unie proudí, další vývoj je ale nejasný. Tato eskalace pravděpodobně urychlila i začátek konce dotací na plynové kotle. Na přelomu března a dubna 2022 resort životního prostředí (MŽP) mění program Nová zelená úsporám a to znamená konec podpory plynových kotlů. Část spotřeby plynu se určitě překlopí na elektřinu, to je jisté. Vedení ČEZu například připustilo vybavení domácností elektrickými přímotopy jako krizový scénář pro případ, že by plyn přestal téct v horizontu dnů nebo týdnů. A dlouhodobě? "V dlouhodobém horizontu, pokud bychom chtěli snižovat závislost na ruském plynu – což v našem případě znamená snižovat závislost obecně na plynu – je v našem případě nejlepším řešením elektrifikace. Ti, co dnes používají plyn v domácnostech a průmyslu, budou muset přemýšlet, jak procesy dělat bez plynu, s pomocí elektřiny."

Elektrické vs. plynové topení?

Energetická náročnost elektrického přímotopného topení

Nezávisle na aktuálních cenách energií (což v dnešní době znamená jak na houpačce), "topení elektrikou" nemusí zdaleka být nejdražší. Je to dáno celkovou nižší energetickou náročností elektrického přímotopného topení, zejména pak sálavého, realizovaného infračervenými (sálavými) topnými panely.
Jak asi všichni tušíme, změřit přesně energetické nároky různých druhů vytápění v reálných podmínkách není vůbec jednoduché. Dr. Ing. Petr Kosack (Technische Universität Kaiserslautern) se svým týmem takové porovnání zrealizoval. Tento projekt porovnává vytápění infračervenými topnými panely s vytápěním plynovým kotlem a radiátory v oblasti staré zástavby. Spotřeba energie přepočtená na kWh/m2 byla u elektrického infračerveného vytápění jen 34,1% energie potřebné pro vytápění plynem. Takto rozdílná byla spotřeba energie ve prospěch infračerveného topení především z těchto důvodů:

 • účinnost přeměny dodané energie na energii tepelnou (cca 98% u infračerveného vytápění)
 • snížení teploty vzduchu v obytných místnostech, vlivem sálání topných panelů se porovnatelná tepelná pohoda dostaví při nižší teplotě vzduchu
 • lokální výroba a distribuce tepla beze ztrát v rozvodech = žádné ztráty přesunem teplonosného média
 • minimální ztráty způsobené regulací díky přesné regulaci jednotlivých místností bez nežádoucích teplotních překmitů, které zvyšují spotřebu energie
 • snížení ztrát tepla ve stěnách přestupem - sálavé panely zvyšují povrchovou teplotu stěn a vysušují je, stěna zbavená nadbytečné vlhkosti má podstatně lepší izolační vlastnosti

Rozdíl ve spotřebě konečné energie je opravdu propastný. Níže Vám předkládáme zprávu o tomto výzkumném projektu, kde si můžete přečíst veškerá upřesňující fakta. Předkládaná zpráva je kvůli velkému všeobecnému zájmu koncipována tak, že jí může porozumět i laik, který se o danou problematiku zajímá. Technickou zprávu o tomto porovnávacím projektu si můžete stáhnout ZDE

Jak vybrat elektrické topení místo plynu?

Změna topení z plynu na elektřinu může mít různé podoby. My se zaměříme na vytápění přímotopné, které je obecně nejen jednoduše realizovatelné, ale je i lépe regulovatelné a díky možnosti použití tzv. sálavých topidel i efektivnější, rozuměj úspornější, než třeba topení elektrokotlem. Proč je vytápění elektrokotlem nejen dražší na pořízení, ale i nejméně úsporné píšeme v článku "Elektrokotel proč ne".

Elektrické přímotopné vytápění nejsou jen "přímotopy". Definice topidel a jejich porovnání najdete ve videu "Porovnání topidel. Jak to s nimi je?", tak jen stručně:
Přímotopná topidla vyrábějí teplo přímo v místě jeho spotřeby, nejsou potřeba žádné rozvody ani teplonosné médium. Tato přímá výroba spolu s přesnou regulací tvoří základní potenciál úspor. Dalším stupněm, neboli levelem, jsou pak přímotopná topidla se sálavým podílem, nebo plně sálavá topidla. Sálání je tepelné vlnění, prostě něco jako teplo od ohýnku nebo od kamen. Pro lidi je příjemné a komfortní, z hlediska šíření tepla jde pak o velice efektivní způsob jeho distribuce, vysoký podíl sálání v topných systémech je dalším zdrojem mimořádných úspor. Text, který vše podrobněji vysvětluje: "Proč je elektrické sálavé vytápění úsporné?" nebo článek "Nezávislé porovnání nákladů na vytápění rodinného domu". 


Výběr elektrického topení místo plynu podle požadavků a možností - varianty

V Níže uvedeném přehledu najdete pouze profesionální topidla pro trvalé bezdohledové vytápění, používané při odpovídající dimenzaci jako hlavní zdroje tepla.
Výkonová dimenzace se standardně určuje dle tepelné ztráty, není-li ztráta k dispozici, pak odhadem, pomůcka k návrhu výkonu zde.

 1. 1. Optimální varianta pro většinu uživatelů - sálavé přímotopy (rychle a jednoduše)

Topidla kombinující vysoký výkon a vysoký sálavý podíl v kompaktních rozměrech, integrovaný přesný programovatelný termostat s displejem, to vše za rozumnou cenu. Opatřena vidlicí pro připojení do zásuvky (možné odstranění pro zapojení přímotopu do svorkovnice). Instalace vždy na stěnu.
Výhody: malé rozměry v poměru k výkonu, úspornější než klasické přímotopy, vysoký komfort způsobený sáláním topného tělesa, jednoduchá instalace a rychlé zprovoznění

 1. 2. Nejúspornější topení elektřinou - sálavé topné (infračervené) bytové panely (efektivně a s vysokou kvalitou vzduchu)

Tato plochá desková sálavá topidla podávají vynikající komfort díky produkci komfortního neagresivního tepla, je to dáno jejich konstrukcí a povrchovou teplotou,
která se pohybuje v rozmezí 90-110 St. C v závislosti na typu a materiálu. Při správném návrhu se jedná se o nejúspornější a nejkomfortnější elektrický topný systém. Řízení se provádí vždy externí regulací, instalace na stěnu i strop (modely pro stropní instalaci). Pro použití k hlavnímu vytápění je při správním návrhu zpravidla potřeba úprava elektroinstalace - konzultujte se svým elektrikářem.
POZOR: Topné panely mají na jednotku plochy menší výkon, než přímotopy, proto jich potřebujete více. V objektech s vysokou měrnou ztrátou nemusí jejich
instalace z prostorového hlediska dávat smysl! Úspor se nedosahuje poddimenzováním, ale efektivnější distribucí tepla sáláním (infračerveným vlněním).
Výhody: úsporný provoz, vhodné pro alergiky (nízká teplota, bez víření vzduchu), výběr provedení od základních (nemá vliv na účinnost) po luxusní - sklo, keramika ....

 1. 3. Nejlevněší topení elektřinou - klasické přímotopy (rychle a jednoduše)

Moderní klasické přímotopy jsou nejlevnějším zdrojem elektrického tepla. Určeny uživatelům, pro které je tato vlastnost z nějakých důvodů rozhodující.
Instalace vždy na zeď.
Výhody: nízká pořizovací cena, přesná elektronická regulace, vysoký výkon v kompaktních rozměrech

 1. 4. Úsporné přitápění elektřinou

Přitápění s důrazem na vysoký výkon a kompaktní rozměry: sálavý přímotop
Pořízením nožiček získáte v sálavém přímotopu kvalitní úsporné přenosné topidlo s vidlicí do zásuvky. Programovatelná regulace, bezpečnostní pojistka proti překlopení. Výhody: vysoký výkon se sálavým podílem, nízká hmotnost

Přitápění s důrazem na efektivitu a kvalitu vzduchu: sálavý (infračervený) topný panel
Pořízením nožek/podpěr získáte v topném panelu kvalitní úsporné topidlo s vidlicí do zásuvky. 
Výhody: vhodné pro alergiky (nízká teplota, žádné víření vzduchu) Nevýhody: z principu funkce nižší výkon než sálavý přímotop, vyšší hmotnost 

  

TIP: provozujte elektrické přímotopné topení úsporněji pomocí útlumu teploty prostřednictvím programovatelné regulace, zvláště v energeticky náročných objektech má smysl a může zajistit značné úpory

 

Vybrali jste přímotop místo topení plynem?

S elektrickým přímotopným topením můžete získat bezúdržbový, výborně regulovatelný a bezpečný topný systém rychle a jednoduše. Nehrozí fatální problémy jako u vytápění plynovými spotřebiči, např. otrava nedokonalým spalováním nebo výbuch!!!
Další opomíjenou a přitom důležitou ekonomickou výhodou při použití elektrického topení jako hlavního zdroje vytápění je využití tzv. přímotopného tarifu s vypínáním vysokého tarifu HDO. Celá domácnost s veškerými elektrickými spotřebiči tak díky tomuto tarifu spotřebovává elektřinu za nižší ceny přímotopným tarifem umožněné. Tato úspora může v ročním bilancování zcela vyrovnat relativně vyšší ceny elektrické energie v porovnání s jinými typy vytápění.
Pokud si nejste jisti stavem elektroinstalace a její připravenosti k provozu ve dvoutarifních sazbách, požádejte o kontrolu svého elektrikáře.

 

Dimenzace:

dle výpočtu nebo odhadu tepelných ztrát nebo místních požadavků a prostorových možností, výchozí teploty vzduchu a okolních podmínek

Možné varianty:

 • Sálavé přímotopy

  Sálavé přímotopy

  Vysoký sálavý výkon v kompaktních rozměrech, termostat s polovodičovým bezhlučným spínáním a přesností 0,1°C pro trvalé nebo přechodné vytápění a přitápění.

 • Infrapanely - sálavé topné panely

  Infrapanely

  Vytápění a přitápění pro domy a byty. Zónové vytápění určeného prostoru pro kanceláře, recepce, sklady, obchody,.. Účinně vytápí s nízkou spotřebou energie. 

16 položek celkem

Cena

4507570
14507570
ecoflex tac test
​Doprava zdarma instalace na stěnu
3 542 Kč
ECOFLEX TAC 20 elektrický přímotop 2000W
obvykle do 5 pracovních dnů
3 258,64 Kč / ks

Elektrický přímotop ECOFLEX TAC 20 o výkonu 2000W s vestavěným termostatem s polovodičovým bezhlučným spínáním a přesností 0,1°C pro trvalé nebo přechodné vytápění.

Kód: 5415342
ECOSUN 200 K+ sálavý topný panel 200W (bílý)
na stěnu i strop
2 761 Kč
Infrapanel ECOSUN 200 K+ 200W (bílý)
SKLADEM ihned k odeslání
2 540,12 Kč / ks

Infrapanely ECOSUN 200 K+ (bílý) výkon 200 W, s křemičitým povrchem "Gravelly Snow", z ocelového plechu, konstrukce s nejvyšší emisivitou sálání

Kód: 5401207
ECOSUN 200 K+ sálavý topný panel 200W (hnědý)
na stěnu i strop
2 761 Kč
2 540,12 Kč / ks

Infrapanely ECOSUN 200 K+ (hnědý) výkon 200 W, s křemičitým povrchem "THERMOCRYSTAL", z ocelového plechu, konstrukce s nejvyšší emisivitou sálání

Kód: 5401205
ecosun 750 ikp s vidlici
​Doprava zdarma instalace na stěnu
6 138 Kč
5 646,96 Kč / ks

Infrapanel ECOSUN 750 IKP výkon 750 W, omyvatelný pololesklý povrch se strukturou "pomerančová kůra" z odolného ocelového plechu určeny pro aplikace s důrazem na nejvyšší...

Kód: 5401177
Přenosný přímotop Ivigo Pro
​Doprava zdarma instalace na stěnu
3 727 Kč
3 428,84 Kč / ks

Přenosný přímotop IVIGO Pro 05 o výkonu 500W s vestavěným programovatelným termostatem a pohybovým senzorem pro trvalé nebo přechodné vytápění.

Kód: 5421020
Přenosný přímotop Ivigo Pro
​Doprava zdarma instalace na stěnu
3 845 Kč
3 537,40 Kč / ks

Přenosný přímotop IVIGO Pro 07 o výkonu 750W s vestavěným programovatelným termostatem a pohybovým senzorem pro trvalé nebo přechodné vytápění.

Kód: 5421021
Přenosný přímotop Ivigo Pro
​Doprava zdarma instalace na stěnu
3 952 Kč
3 635,84 Kč / ks

Přenosný přímotop IVIGO Pro 10 o výkonu 1000W s vestavěným programovatelným termostatem a pohybovým senzorem pro trvalé nebo přechodné vytápění.

Kód: 5421022
Přenosný přímotop Ivigo Pro
​Doprava zdarma instalace na stěnu
4 449 Kč
4 093,08 Kč / ks

Přenosný přímotop IVIGO Pro 15 o výkonu 1500W s vestavěným programovatelným termostatem a pohybovým senzorem pro trvalé nebo přechodné vytápění.

Kód: 5421023
Přenosný přímotop Ivigo Pro
​Doprava zdarma instalace na stěnu
4 763 Kč
4 381,96 Kč / ks

Přenosný přímotop IVIGO Pro 20 o výkonu 2000W s vestavěným programovatelným termostatem a pohybovým senzorem pro trvalé nebo přechodné vytápění.

Kód: 5421024
Nožky / podpěry pro ECOSUN 750 IKP
Nožky / podpěry pro ECOSUN
SKLADEM ihned k odeslání
2 732 Kč / ks

Nožky / podpěry pro ECOSUN

Kód: 5401193
nožičky pro SOLIUS II
Nožky pro přímotopy SOLIUS II
SKLADEM ihned k odeslání
450 Kč / pár

Plastové nožky umožňují postavení topidel SOLIUS II na podlahu a vytvořit tak z něj přenosné topidlo.

Kód: 5412128
sálavý přímotop Solius Digital
​Doprava zdarma instalace na stěnu
5 189 Kč
4 773,88 Kč / ks

Sálavý přímotop Solius Digital 07 o výkonu 750W, určený pro úsporné a komfortní trvalé vytápění, nárazové vytápění nebo přitápění. Bezhlučné polovodičové spínání s rychlým...

Kód: 5435126
sálavý přímotop Solius Digital
​Doprava zdarma instalace na stěnu
5 821 Kč
5 355,32 Kč / ks

Sálavý přímotop Solius Digital 10 o výkonu 1000W, určený pro úsporné a komfortní trvalé vytápění, nárazové vytápění nebo přitápění. Bezhlučné polovodičové spínání s...

Kód: 5435127
sálavý přímotop Solius Digital
​Doprava zdarma instalace na stěnu
6 670 Kč
6 136,40 Kč / ks

Sálavý přímotop Solius Digital 15 o výkonu 1500W, určený pro úsporné a komfortní trvalé vytápění, nárazové vytápění nebo přitápění. Bezhlučné polovodičové spínání s rychlým...

Kód: 5435128
sálavý přímotop Solius Digital
​Doprava zdarma instalace na stěnu
7 570 Kč
6 964,40 Kč / ks

Sálavý přímotop Solius Digital 20 o výkonu 2000W, určený pro úsporné a komfortní trvalé vytápění, nárazové vytápění nebo přitápění. Bezhlučné polovodičové spínání s rychlým...

Kód: 5435129
t podpery ecosun0
T-podpěry ocelové pro ECOSUN, bílé
SKLADEM ihned k odeslání
1 450 Kč / ks

T-podpěry ocelové pro ECOSUN, bílá RAL 9010 mat, tl. 4 mm.Samostatně neprodejné, vždy pouze s topidlem.

Kód: 1700000