Elektrokotel ne. Ale proč?

Elektrokotel, ten ne.

Rozhodnete-li se jednou topit elektřinou, je elektrokotel řešením, které přináší v porovnání s elektrickými přímotopnými systémy (sálavými nebo velkoplošnými), pouze samé nevýhody a negativa. Proto nás vždy znovu a znovu udivuje rozhodnutí stavebníků, kteří si v dnešních novostavbách a nízkoenergetických domech (NED) pořizují teplovodní topné systémy poháněné elektrickým kotlem. Přímotopný elektrický systém (nástěnné nebo stropní topné panely, sálavé přímotopy, podlahové topení) nejenže tuto službu provede také, ale provede ji za nižší pořizovací cenu, levnější a komfortnější provoz a ještě s nižším potenciálem poruch a udržovacích nákladů. Posuďte sami:


Přímotopné nástěnné nebo stropní topné systémy

  • jistě pořídíte za nižší pořizovací cenu než odpovídající řešení s elektrokotlem a teplovodním rozvodem v podlaze nebo s nástěnnými radiátory
  • dobře navržené s malou mírou akumulace umožňují velmi přesnou a detailní regulaci po jednotlivých místnostech s individuálním nastavením topného režimu každé části, a to je spolu s přesným udržováním nastavené teploty bez zbytečných překmitů směrem nahoru (ty platíte) a dolů (znamenají diskomfort) podstatou úsporného provozu a komfortu; regulace přímotopného topení to snadno zvládne - nemusí totiž řešit teplotní setrvačnost teplonosného média a jeho vždy stejnou teplotu pro všechny místnosti
  • vyrábějí teplo přímo v místě spotřeby, odpadají tedy energetické ztráty při distribuci tepla vyrobeného někde jinde; lokální přímá výroba tepla je podstatou dokonalé regulovatelnosti
  • jejich základní vlastností je velmi dlouhá životnost, nevyžadují servis, revize, kontroly ani další provozní náklady, nic se v nich totiž netočí ani netlakuje, nikdy Vám při poruše nemohou znehodnotit stavební konstrukce únikem vody (v podlaze často dlouho nepozorovatelným) z tlakového vodního okruhu

Elektrokotel proč ne

Elektrokotel je vhodný - např. jako bivalentní zdroj, pokud topíte v kotli na pevná paliva a v nepřítomnosti nebo v noci chcete zajistit temperaci objektu.
V dnešní době izolovaných nízkoenergetických staveb s malou potřebou tepla již není nejdůležitějším a jediným kritériem cena energie pro vytápění, ale také kontext dalších udržovacích nákladů, životnosti a dobré regulovatelnosti, která je základem neprůstřelného komfortu a úsporného provozu. Obecně při topení elektřinou také platí výhoda přímotopného tarifu, u kterého je cena za kWh téměř poloviční proti běžné sazbě - na tuto levnou elektřinu pak funguje celá domácnost se všemi spotřebiči!

Elektrokotle a tepelná čerpadla

Pro pořádek ještě zmiňme zařízení často spojovaná do funkčních celků s elektrokotli  - dnes velmi populární tepelná čerpadla. Málokterý stavebník si v honbě za co nejlevnější kWh tepla stačí dobře spočítat rentabilitu tohoto technologicky složitého a drahého zařízení, u kterého často návratnost leží za hranicí životnosti, kdy se mění klíčové komponenty celého systému. Nejexponovanější a nejdražší částí tepelného čerpadla je kompresor, jehož udávaná životnost je mezi  10-15 lety a lze předpokládat, že díky zastaralosti technologie bude po jeho dožití doporučena výměna celého zařízení. Drtivá většina tepelných čerpadel je vyrobena z komponent pocházejících z Číny a předražená prodejní cena má za úkol zajistit prosperitu výrobce a prodejců, nikoli zajistit úspory zákazníka. Je tedy nutné započítat nejen pořizovací cenu tepelného čerpadla, ale také všechny „udržovací" náklady. Ty jsou stejné jako u ostatních zdrojů tepla (např. plynový kotel, kotel na pevná paliva atd.) Vždy je nutné zařízení zkontrolovat před začátkem topné sezóny, zjistit úniky chladiva, opotřebovanost komponent, provést diagnostiku systému. Placené prohlídky 2x ročně jsou často vyžadovány na uplatnění záruk. Všechny tyto náklady se výrazně podílejí na celkové ceně vyrobené energie. Bezúdržbovost a dlouhá životnost elektrického přímotopného topení pak zní jako pohádka.

Co vám umožní elektrické přímotopné systémy v porovnání s elektrokotlem?

  • minimalizovat investiční náklady
  • minimalizovat provozní náklady domácnosti
  • minimalizovat, příp. zcela vyloučit náklady na údržbu a servis
  • maximalizovat komfort dodávky tepla
  • maximalizovat životnost systému