Porovnání nákladů na vytápění rodinného domu, bytu ...

na nejnavštěvovanějším českém portálu o zařízení budov a energiích TZB-INFO.cz,

 

Komentář k porovnání s elektrickými přímotopnými systémy

Obecně je skutečná spotřeba energie na vytápění u všech topných systémů závislá na těchto faktorech:

 • nejdůležitější z nich je "tepelná ztráta" vytápěného prostoru, pojem je vysvětlen zde, tato veličina je přímo závislá na tepelně izolačních vlastnostech stavební konstrukce, je naprosto rozhodujícím faktorem, čím menší číslo, tím nižší spotřeba
 • na skutečné provozované vnitřní teplotě (někdo topí na 19°C, jiný na 22°C i když projektant počítal např. s obvyklými 20°C)
 • na venkovní teplotě v průběhu topné sezóny (mírná nebo extrémní zima)
 • topném režimu a provozních hodinách topení (např. využívání tzv. útlumové teploty spotřebu může výrazně snížit)
 • přesnosti regulace teploty, tzn. kvalitě regulačních prvků a související principiální setrvačnosti různých topných systémů
 • způsobu produkce tepla (konvekce, sálání, velkoplošná konvekce s podílem sálání); sálavé a velkoplošné nízkoteplotní systémy efektivně distribuují teplo a zvyšují průměrnou povrchovou teplotu vnitřní obálky = úsporné a pocitově komfortní teplo
 • a konečně na ceně spotřebovávané energie, u elektrického přímotopného topení na ceně za kWh el. energie (závislé na dodavateli a tarifu)

Porovnání nákladů - sálavé a velkoplošné systémy vytápění

Porovnání nákladů na vytápění

Vtip sálavých a velkoplošných topných systémů je v tom, že produkují (na rozdíl od konvekčních topidel a radiátorů s nízkým teplotním spádem) velký podíl sálavého tepla, které je lidmi příznivě vnímáno jako přirozené a příjemné, odnepaměti se vyskytující v přírodě. Tento fakt + rovnoměrné rozložení teplot mezi podlahou a stropem + zvýšení povrchových teplot stavební konstrukce a předmětů (důsledkem je snížení nároku na pocitově optimální teplotu vzduchu např. z 22 na 20°C) je důvodem, proč je sálavé a velkoplošné topení komfortní a zároveň úsporné. Soudobé elektrické topné prvky či celé velkoplošné topné skladby jsou na výše zmíněnou produkci tepla zaměřeny.

POZOR: nezaměňujte elektrické přímotopné topení s elektrokotlem, více zde.

DŮLEŽITÉ: nepleťte si tepelnou ztrátu s instalovaným příkonem!

Někteří prodejci jsou pod tlakem na získání zákazníka schopni slíbit nereálně nízké provozní náklady „vypočítané" z instalovaného, často poddimenzovaného příkonu. Instalovaný příkon ale nemá se spotřebou systému řízeného regulací přímou souvislost!

Viz. tento příklad: Výkonová dimenzace elektrického topení se provádí podle tepelné ztráty. Protože vzhledem k téměř 100% účinnosti přeměny elektrické energie na teplo se u elektrických přímotopných systémů instalovaný příkon rovná výkonu, měl by v praxi instalovaný výkon být o něco vyšší než tepelná ztráta (rezerva na dynamiku). Instalovaný příkon ale může být klidně dvojnásobný než tepelná ztráta, spotřebu energie to při provozu systému řízeného regulací neovlivní! Regulace zapíná a vypíná topení neustále dokola tak, aby udržela teplotu na nastavené hodnotě. Protopíte stejně, pokud topíte systémem o výkonu 1000W s provozním časem 10 minut nebo výkonem 2000W s provozním časem 5 minut. U obou variant je spotřebovaná energie shodná. Skutečná spotřeba tepla je v závislosti na venkovních podmínkách poplatná právě a jen aktuální tepelné ztrátě. Naopak poddimenzované topení zase nedokáže udržet komfortní teplotu při nízké vnější výpočtové teplotě, tak jak by mělo.

Shrnutí: úspor se při vytápění nedosahuje poddimenzováním topení vůči tepelné ztrátě, ale správným výběrem a návrhem topných komponent s vysokým podílem sálavého tepla, nebo velkoplošným nízkoteplotním vytápěním. Oboje vede ke zvýšení průměrné povrchové teploty vnitřní obálky, rovnoměrnému rozložení teplot a spolu s kvalitní a přesnou regulací, která udržuje skutečnou teplotu co nejblíže teplotě nastavené, k úspornému a komfortnímu provozu.

Elektrické přímotopné topení
Elektrické přímotopné topení* je přes veškeré mýty a pověry u moderních zateplených rodinných domů s malou tepelnou ztrátou nejvýhodnějším typem vytápění. Potřeba tepla je u těchto domů tak malá, že cena samotné energie již není nejdůležitější. Důležité je zohlednit pořizovací náklady, tzv. udržovací náklady (významné např. u složitých kotlů a tepelných čerpadel) a také životnost.

Právě velmi nízká spotřeba tepla oddaluje návratnost investičně drahých tepelných zařízení (např. tepelných čerpadel) často až za hranici jejich plánované životnosti. Jinými slovy, pokud finanční prostředky ušetřené za drahou tepelnou technologii investujete do silnější izolace na své nemovitosti, zjistíte patrně, že se snížením tepelné ztráty a potřeby tepla provozní náklady klesnou na takovou míru, že již nemá smysl uvažovat o jakékoli složité a drahé technologii, protože dávno před tím, než se investice vrátí, budou klíčové komponenty technologie jak se říká „po smrti". I v případě, že je tepelná ztráta objektu vyšší, a ostatní porovnávané topné systémy vykáží roční úsporu celkových nákladů např. 3000 Kč, je třeba uvědomit si, že za 15 let plánované životnosti (kotel, tepelné čerpadlo) bude úspora činit 45.000 Kč. Na konci životnosti hlavní části technologického celku se tedy nacházíte v bodě dalších investic, ale elektrické topné komponenty s dlouhou životností (topné kabely, rohože, fólie), jsou sotva v polovině plánované životnosti. Veškerá úspora tedy může být nenávratně pryč. Ne nadarmo se říká „v jednoduchosti je síla".

Se stále rostoucím počtem domácích elektrických spotřebičů se zvětšuje také význam roční úspory ze zvýhodněné ceny elektrické energie (přímotopný tarif D45d, nově D57d), se kterou odebírají levný proud všechny spotřebiče. Principiálně přesná regulace elektrického přímotopného topení (regulátor nebo teplotní čidlo v každé místnosti) umožňuje rychle reagovat na tepelné zisky, které jsou u nízkoenergetických staveb významným zdrojem tepla (vnitřní zisky od spotřebičů, osob, vaření; vnější zisky z oslunění), efektivně využít jejich potenciál a omezit na minimum přetápění a tím dále snížit účet za vytápění. Elektrické přímotopné vytápění je nejlépe regulovatelným, bezobslužným a tím také bezkonkurenčně nejluxusnějším zdrojem tepla.

* Elektrické přímotopné topení:

 

Porovnání na nejnavštěvovanějším českém portálu o zařízení budov a energiích TZB-INFO.cz

Tepelná ztráta

Základním určujícím faktorem pro výpočet spotřeby tepla napříč různými topnými systémy je tepelná ztráta. Tato veličina nás informuje, jak je na tom stavební konstrukce z hlediska tepelně-izolačních vlastností. Pro budoucí výši účtů za vytápění je to rozhodující faktor.

Jak se k tomuto údaji dostanete?

 • tepelnou ztrátu najdete v projektu Vaší novostavby, nebo si ji můžete vyžádat od svého projektanta
 • kontaktujte projektanta a nechte si tepelnou ztrátu spočítat (např. při rekonstrukci ....)
 • můžete si zkusit spočítat tepelnou ztrátu sami v online kalkulátoru, např. zde
 • tepelnou ztrátu můžete stanovit hrubým odhadem dle této pomůcky:
  • Starší nezateplené objekty - 40-50 W/m³
  • Starší objekty s dodatečným zateplením - 30-40 W/m³
  • Současné novostavby - 20-30 W/m³
  • NED - 15-20 W/m³


Na TZB-info.cz je v základním needitovaném porovnání tepelná ztráta implicitně nastavena na 7kW. Moderní soudobé rodinné domy disponují velmi často i nižší hodnotou, s dále se snižující tepelnou ztrátou přímotopné elektrické topení získává ještě vyšší výhodnost vzhledem k investicím, životnosti a udržovacím nákladům. Při vyplňování údajů v porovnání nákladů proto nezapomeňte zohlednit nejen pořizovací cenu topného systému, ale také jeho předpokládanou životnost** a každoroční „udržovací" náklady. Na všechny tyto parametry najdete v porovnání odpovídající vstupní pole.

V typu vytápění „Elektřina přímotop" doporučujeme zadat „Podlahové elektrické plochy" i když kalkulujete se sálavými (infračervenými) topnými panely, protože tyto jsou v porovnání korekčním faktorem proti podlahovému vytápění znevýhodněny. Dle našeho názoru však správně navržené vytápění sálavými topnými panely je stejně efektivní a tím i spotřebou srovnatelné s elektrickým podlahovým topením.

** Životnost v podmínkách bytové výstavby, za předpokladu systému správně navrženého, instalovaného a regulovaného:

 

TZB-INFO.cz porovnání topných systémů ZDE.