Pro realizační firmy

Informace pro architekty, projektanty, stavební a montážní firmy

Poskytujeme plnou podporu už v přípravných fázích projektů. Spolupracujeme při samotném návrhu elektrických podlahových topných systémů a doplňujeme projekty o technické a cenové specifikace.
 
V případě potřeby zaškolíme Vaše montážníky, aby byli způsobilí pro instalaci topných systémů. Zajistíme podklady pro nabídky koncovým zákazníkům. Jsme schopni Vám poskytnout progresívní rabat z koncových cen. V případě instalace provedené odbornou firmou poskytujeme dlouhodobé záruky.
 
Informujte se blíže na našich telefonních číslech.