Porovnání topidel. Jak to s nimi je?

 

Elektrické přímotopy, přímotopná topidla.


Internet se postupně zaplňuje informacemi a pojmy. V komerční sféře je často k vidění matení a míchání pojmů, na aktuálně populárních a vyhledávaných výrazech si všichni chtějí přihřát polívčičku.

Zkusme si ujasnit dříve vžitou a dnes spíše pomatenou terminologii v oblasti elektrických přímotopných topidel. I když je u nás pojem „přímotop“ historicky zaveden hlavně pro dříve jediné dostupné přímotopné topidlo - tradiční klasický konvektor, v dnešním světě obrovské a nepřehledné nabídky je třeba slovo přímotop vnímat v širších souvislostech. V podstatě je to každé topidlo, které vyrábí teplo přímo v místě jeho potřeby a to bezeztrátovou přeměnou elektrické energie na teplo, čili se 100% účinností. Rozdíl mezi topidly je v tom, jde-li o teplo v podobě konvekce nebo sálání, případně kombinace obojího.

Zatímco konvekce ohřívá přímo vzduch a teplo šíří jeho pohybem, čili vířením, sálavé teplo pro šíření vzduch nepotřebuje, je pohlcováno konstrukcemi a zařizovacími předměty, od kterých je sekundárně vzduch ohříván.
Konvekce sice velmi rychle ohřeje vzduch na požadovanou teplotu, nevytváří ale dobrý pocit komfortu. Teplý vzduch je lehčí než studený, vystoupá ke stropu, kde se drží zbytečně vysoká teplota. Jedná se o kumulaci energie na špatném místě a tedy její nehospodárné využití.


Sálání je tepelné vlnění a je velmi výhodné a žádoucí – energie je totiž lépe využita než u konvekce, protože:
- zvýšená teplota povrchů vytváří pocit komfortu už při nižší teplotě vzduchu
- rozdíl teplot mezi podlahou a stropem je výrazně menší než u konvekce, nekoná se nežádoucí kumulace tepla v podobě pytle teplého vzduchu pod stropem


Definice topidel:

Přímotop je v zavedené terminologii klasický, z historie dobře známý přímotopný konvektor. Žádné sálání, jen čistá konvekce, levný zdroj tepla, provozně ale celkem náročný.
Topný panel neboli infrapanel či sálavý panel, je elektrické přímotopné topidlo ploché konstrukce s povrchovou teplotou nejčastěji 90-100 st. C. Cílem je přeměnit vstupní energii na teplo s co nejvyšším podílem komfortního sálání. Bytové topné panely se někdy označují také jako nízkoteplotní, je to proto, aby se vymezil rozdíl vůči panelům vysokoteplotním pro průmyslové účely.
Sálavý přímotop, kombinuje výhody přímotopu a topného infrapanelu. Konstrukce spojuje sálání topného panelu s malými rozměry a vysokým výkonem přímotopu. To vše většinou s integrovanou regulací. Jasná volba pro starší domy, nebo jednoduchou a úspornou náhradu klasických přímotopů.

Akumulační přímotop, je topidlo se schopností akumulovat energii v objemově hmotných materiálech, dříve cihlách, dnes keramice apod.
Akumulace nemá nic společného se sáláním, akumulační topidlo může produkovat částečný podíl sálání, nicméně vzhledem ke konstrukci tomu tak většinou není. Proklamovaná úspornost akumulace je zcestná, protože proces akumulace zaplatíte spotřebou energie stejně, jako když se topí. Objektivní nevýhodou je nezastavitelné uvolňování akumulované energie i když to není potřeba, nutně pak dochází k překmitům nastavené teploty a plýtvání energií. Akumulační přímotopy jsou pozůstatkem z doby akumulačních kamen. Akumulační přímotop nemůže být úspornější než sálavý přímotop nebo panel.

Na trhu se vyskytují různé typy topidel, u kterých často není zřejmé, jakým způsobem teplo produkují, ani jsou-li připravena na provoz v českých podmínkách dvoutarifních sazeb. Za topné panely jsou vydávány nejrůznější přímotopy, včetně akumulačních. Bývají obdařeny kosmickými technologiemi a účinností ještě vyšší než nejvyšší a jsou vyráběny nejlépe už v šesté generaci.
Je dobré si uvědomit, že „perpetuum mobile“ ještě nikdo nevymyslel a z fyzikální podstaty jsou všechna přímotopná topidla stejně účinná ve smyslu přeměny vstupní energie na tepelnou.

U topidel jde především o:

  • kvalitu provedení výrobku a jeho eletroinstalace, souladu s platnými normami EU
  • produkované teplo, resp. podíl výroby konvekce a sálání – závislé na konstrukci topidla
  • přiměřenou cenu, nenafouklou nesmyslnými argumenty popírajícími fyzikální podstatu

Jaký je rozdíl mezi sálavými panely a infrapanely?

Pro účely teorie vytápění rozhodně žádný a oba pojmy je možné zcela ztotožnit.
Sálání, je přenos energie formou elektromagnetického vlnění. Jde o tepelný přenos z teplejšího tělesa na chladnější - jev, který na různých vlnových délkách neustále probíhá všude kolem nás - na Zemi i ve vesmíru.
Součástí sálání je i tzv. infračervené tepelné záření. S vlnovou délkou větší než viditelné světlo jde o neviditelný přenos energie vnímané jako teplo. V obecném smyslu je ale „tepelné záření“ totožné se sáláním, tedy vyzařováním celého elektromagnetického spektra.

Sálavé topení neboli infra vytápění není žádný nový vynález, naopak. I naši dědové, kteří měli kamna v každé místnosti, využívali vlastně princip decentrálního vytápění s vysokým podílem sálání už dávno.
Naše moderní sálavé topení si ale s přesnou regulací v každé místnosti žije vlastním životem, a tak, na rozdíl od dědova, nevyžaduje dohled ani údržbu.
Je komfortní, bezpečné, má nízké udržovací náklady a dlouhou životnost.

Odkazy na použité termíny:
Sálání: https://www.primotopy.eu/wiki/salani/
Perpetuum mobile: https://www.primotopy.eu/wiki/perpetuum/
Šíření tepla: https://www.primotopy.eu/wiki/sireni_tepla/
Infračervené záření: https://www.primotopy.eu/wiki/Infracervene_salani/