Infratopení

Pojmy infrapanely nebo infratopení jsou dnes velmi populární, ne každý však má jasno, co vlastně obnášejí. Setkáváme se pravidelně s potenciálními zákazníky, zájemci o elektrické vytápění, kteří považují za infratopení výhradně "zázračné infrapanely" ve formě obrazů a podobných dekoračních záležitostí, u kterých navíc jejich prodejci slibují zázračné parametry a neskutečnou úsporu spotřeby elektrické energie v řádu desítek procent oproti "konvenčním sytémům".

Infračervené tepelné záření - zdroj tepla

Infratopení, přesněji infračervené tepelné záření, je velmi efektivní způsob šíření tepla, část vlnového spektra tepelného sálaní. Tepelná energie se formou elektromagnetického záření přenáší na okolní tělesa (nábytek, stěny, člověka), kde se po dopadu přeměňuje na teplo. Příklad takovéto distribuce tepla v přírodě vidíme u slunce, které povrch našich těl intenzivně formou infračerveného záření ohřívá z obrovské dálky i v zimě, kdy je teplota vzduchu velmi nízká. Přesně tak to funguje i u Vás doma; když je Váš zdroj tepla "sálavý" neboli "infra", dosáhnete dobré tepelné pohody při daleko nižší teplotě, než je tomu např. u konvekčního vytápění, kdy je nejprve ohříván vzduch a teprve od něj další předměty. Z toho pak skutečně může vyplynout významná úspora elektrické energie, ne však v desítkách procent. Každý vytápěný prostor má totiž určitou "tepelnou ztrátu", kterou je nutné překonat, jinak Vám prostě bude zima (s vyjímkou tzv. zónového ohřevu, používaného hlavně v průmyslu nebo komerčních prostorách).

Infratopení

Shrneme-li výše uvedené, pak můžeme říci, že vytápění infračerveným zářením je velice komfortní a pro člověka příjemné, navozující dobrou tepelnou pohodu při nižších teplotách, které nevíří a nepřepaluje vzduch, jako třeba vytápění konvekční (konvekce - proudění) a i proto je zdravější. Sálavé vytápění - infratopení může probíhat na různých vlnových délkách elektromagnetického záření a tím také nabírá různé fyzické podoby, od halogenových zářičů (vysoká povrchová teplota topidla - nevhodné pro trvalé vytápění obytných prostor), sálavých infrapanelů až po velkoplošné topné systémy jako podlahové vytápění (pracuje s nižší povrchovou teplotou a má také nižší podíl sálavé složky). Rozhodně je rozumné konzultovat vhodnost použití jednotlivých typů topidel s odborníkem, např. infračervená topidla o vysoké povrchové teplotě (200 - 350 °C) mají v bytových podmínkách jen velmi omezené možnosti použití.

Příkon, výkon, typ tepla

Elektrická přímotopná zařízení jako jsou přímotopy, sálavé přímotopy a infratopení - topné infrapanely apod., se vyznačují prakticky bezeztrátovou přeměnou energie. Znamená to, že dodaný příkon, např. 1000W (při plném zatížení za hodinu provozu 1kWh) se rovná výkonu, tedy 1000W dovnitř, 1000W ven, beze ztrát v potrubí nebo kdekoli jinde. Rozdíl je vždy pouze v tom, jakým způsobem a v jaký typ tepla se dodaná energie přemění, což má důležitou souvislost s tepelným komfortem (pohodou) a spotřebou energie. U přímotopu se jedná o výrobu teplého vzduchu s potřebou ohřát ho pro dosažení dobré tepelné pohody na poměrně vysokou teplotu, u infrapanelů o infračervené záření ohřívající primárně předměty, stěny a osoby, druhotně pak vzduch.

Aby se topidlo mohlo nazývat infratopením či infračerveným topným panelem, musí produkovat nadpoloviční většinou svého tepelného výkonu sálavé (infra) teplo. V praxi u infračervených topných panelů umístěných na zdi dochází k vedleší konvekci, která sálavou složku snižuje. Proto se infračervené topné panely často umísťují na strop, kde je vedlejší konvekce prakticky vyloučena a téměř 100% dodaného příkonu se uvolňuje v podobě infračerveného záření.

Na českém trhu je k dispozici nepřeberné množstvích různých infratopidel, jimž jejich prodejci často přisuzují vskutku zázračné vlastnosti. Pozor při výběru těchto topidel, konstrukce dobře fungujícího infrapanelu není jednoduchou záležitostí. Vztah mezi plochou topidla, jeho povrchovou teplotou a materiálem „skrz" který panel sálá je složitou problematikou a vyplatí se nakupovat produkty zavedených výrobců s letitými zkušenostmi ve vývoji a výrobě infratopidel.

Shrnutí vlastností infratopení:

  • Efektivně produkuje teplo prostřednictvím elektromagnetického vlnění
  • Ohřívá přímo předměty, plochy, osoby a způsobuje tak lepší tepelnou pohodu při nižší teplotě vzduchu než konvenční topné systémy, tím snižuje spotřebu energie
  • Přeměňuje elektrickou energii na teplo beze ztrát, energie se přeměňuje na teplo přímo vmístě potřeby tepla, odpadají cestovní distribuční ztráty (např. elektrokotel)
  • Nezpůsobuje víření vzduchu v takové míře jako konvekční topidla
  • Velmi snadno, přesně a přímo se reguluje, tím snižuje spotřebu energie
  • Potřebuje pro přijatelný výkon poměrně velké rozměry, hodí se tedy především pro energeticky méně náročné objekty, nízkoenergetické domy apod.
  • Je relativně málo dynamické, nevhodné (ve spojení spotřebou velké plochy pro rozumný výkon) pro nárazové a nepravidelné vytápění, s výjimkou zónového ohřevu

Topný hybrid - sálavý přímotop

Moderním sálavým výrobkem přímotopné konstrukce s podstatnou částí infra složky v produkci tepla jsou tzv. sálavé (infra) přímotopy. Je to konvektor, který díky speciální konstrukci odevzdává zhruba polovinu dodaného příkonu formou sálání, tzn. infračerveného vlnění. Ve své podstatě je to hybrid mezi konvektorem a infračerveným topným panelem. Neměli bychom ho sice nazývat infratopením, protože „infra" složka není vyšší než 50% tepelného výkonu, ale právě proto je to ideální topidlo pro mnoho aplikací. Sálavý přímotop vykazuje mimořádně příznivý poměr „ výkon - sálavý podíl - dynamika - rozměry", to vše navíc za velmi rozumnou cenu. Sálavé přímotopy kombinují přednosti infrapanelů (produkce sálavého tepla) s mnohdy velmi potřebnou náběhovou dynamikou konvektorů, vše zabalené v relativně malých rozměrech umožňujících použití vysokého výkonu v malém balení.

Bezúdržbovost

Infračervené topné panely prezentované a dodávané naší firmou nevyžadují žádnou údržbu. Povrch topidel je vhodné udržovat v čistotě a bez prachových částic.

Sálavé (infračervené) topné panely

Průmyslové infrapanely


Pro více informací nás kontaktujte.