Akumulační přímotopy

Proč akumulační přímotopy nejsou úsporné

Sálání a akumulace u topidel jsou dvě naprosto rozdílné věci, oba pojmy jsou často špatně chápány nebo i zaměňovány.

Akumulační přímotop

Akumulace tepla: schopnost materiálu nebo tělesa shromažďovat a následně postupně uvolňovat dodané teplo. U topidel se pro tento účel se používají objemově hmotné materiály s vysokou tepelnou kapacitou, např. keramika, šamot, cihly. Aby mohlo těleso akumulovanou energii vydávat, musí se napřed "nabít", elektrickou energii v podobě tepla v tomto režimu pohlcuje.

Sálání: tepelné sálání (sálavé teplo, infračervené tepelné vlnění) je část spektra elektromagnetického vlnění, které se na teplo přeměňuje po dopadu na pevná tělesa – stavební konstrukce, zařizovací předměty, osoby. Typickým příkladem je sluneční záření nebo sálání ohně či kamen. Pro člověka je zdrojem okamžitého pocitu tepla a komfortu. Lidský organismus je na příznivé vnímání sálavého tepla evolucí geneticky nastaven, sálavé teplo slunce a ohně nás provází odnepaměti.

Přímotopy s akumulací

Spotřebovaná energie se buď částečně, nebo úplně dodává do akumulačního členu, který se tak "nabíjí" a nahromaděné teplo pak postupně uvolňuje. Teplo uvolňované z akumulace není zdarma - ve fázi "nabíjení" pro ni přímotop spotřeboval energii za stejnou cenu, jako kdyby topil. Přímotopy s akumulací principiálně pracují s ohřevem vzduchu jako klasické přímotopné konvektory - nejedná se o sálavá topidla.

Sálavé přímotopy

Přeměňují elektrickou energii na tzv. tepelné sálání. Pomocí sálavé (infra) složky tepla dosahují tyto přístroje vysoké úrovně komfortu s nižšími energetickými nároky, než jakých lze dosáhnout topidly konvekčními, která pracují s mícháním vzduchu o různých teplotách (konvekce=víření vzduchu, tj. pohyb vzduchu vzniklý stoupáním lehčího, teplého a naopak klesáním studeného, těžšího vzduchu) - značná část energie ve formě teplého vzduchu zůstane u konvekce pod stropem a s ním i vaše peníze.

Shrnutí: Přímotopy s akumulací sice vydrží topit určitou dobu při vypnutí nízkého tarifu, jenže se u toho "vybijí" a po zapnutí nízkého tarifu začnou místo přímého topení především akumulovat. Pauza, kdy těleso netopí je v podstatě stejná jako u těles bez akumulace, jen se posune v čase. Na přímotopech s akumulací není nic úsporného, protože akumulovanou energii musíte zaplatit stejně tak, jako tu přímo uvolňovanou, je za stejné peníze. Vysoká míra akumulace je u přímotopů (sálavé přímotopy, topné panely) na škodu, protože brání přímé a přesné regulaci. Akumulace je pro stabilitu vnitřního prostředí dobrá u stavebních konstrukcí, u topidel je naopak vhodná možnost rychlé reakce na změny vnitřní teploty např. od tepelných zisků (spotřebiče, oslunění). Zbytečné zvýšení teploty nad nastavenou mez nezastavitelným uvolňováním tepla z akumulace uvolňuje zbytečně i finance z vaší peněženky. Velké akumulační hmoty měli smysl v minulosti, kdy nebyli k dispozici přímotopné, dnes typicky 20ti hodinové tarify, byla to doba akumulačních kamen - 8(16) hodin akumulace, pak její postupné uvolňování. Akumulační topidla nevydávají sálavé teplo jako sálavé přímotopy a sálavé topné panely, teplo předávají formou většinové konvekce - ohřevu vzduchu. A právě vysoký sálavý podíl je základem úsporného a komfortního provozu s pocitem dobré tepelné pohody. Uvedená fakta jsou důvodem, proč v naší nabídce nenajdete akumulační přímotopy - jsou těžké, obtížně regulovatelné a zbytečně drahé.

Více ve videu "Porovnání topidel. Jak to s nimi je?".

Závěr:

Proč je sálavý přímotop úspornější než akumulační?

  • pro vysoký podíl sálání v dodávané tepelné energii
  • pro rychlé reakce na pokyny regulace díky malé setrvačnosti bez akumulace

Proč nemůže být akumulační přímotop tak úsporný jako sálavý?

  • pro nízký nebo žádný podíl sálání v produkovaném teple
  • pro obtížnou regulovatelnost, danou setrvačností způsobenou akumulací
  • Sálavé přímotopy

    Sálavé přímotopy

    Vysoký sálavý výkon v kompaktních rozměrech, termostat s polovodičovým bezhlučným spínáním a přesností 0,1°C pro trvalé nebo přechodné vytápění