Jak topit elektřinou (3/3)

Jak topit elektřinou (3)

 Jak topit elektřinou v energeticky náročných nezateplených bytech a domech

Topení elektřinou ve špatně nebo vůbec zateplených a starých domech má svá specifika. Na jedné straně je zde velká energetická náročnost a tedy logický požadavek na topidla s vyšším výkonem. Na straně druhé omezené prostorové možnosti a v případě náhrady starých přímotopů také omezené možnosti elektroinstalace, ta je většinou připravena pouze na připojení topidel k napětí a neřeší sofistikovanější možnosti regulace formou nadřazených „drátových“ pokojových termostatů. Protože jsou staré a energeticky náročné domy téměř vždy nezateplené, bývá jejich problémem nízká průměrná teplota vnitřní obálky, jinými slovy příliš studený povrch stěn, podlah a stropů. V takovém případě je potřeba dodat do prostoru teplo ve formě sálání, tedy vyzářené energie. Protože se sálavé teplo přeměňuje na tepelnou energii až po dopadu tepelného vlnění na plochy a předměty, je tato forma produkce a distribuce tepla prostředkem ke zvýšení povrchové teploty vnitřní obálky a tím i k razantnímu zvýšení komfortu a tepelné pohody. Zcela stěžejní je tedy dodat topidlo s vysokým podílem sálavého tepla a vysokým výkonem.

Bytové sálavé topidlo s vysoký výkonem a malými rozměry?

Ano, právě takové topidlo je vhodné k vytápění energeticky náročných míst. Jedná se o přímotop s odlišnou konstrukcí karoserie i topného tělesa a vžilo se pro něj označení „sálavý přímotop“. Tyto přímotopy jsou vždy opatřeny přesnou elektronickou regulací a nevyžadují tedy elektroinstalaci s přípravou na externí termostaty. Vhodně kombinují potřebný mix vlastností „výkon/rozměry/sálavý podíl“, výhodná cena navíc tento přímotop s nízkou spotřebou předurčuje k univerzálnímu využití i v dalších aplikacích.

 

Jak elektřinou realizovat vytápění do dílny, garáže nebo servisu

V dílně nebo garáži potřebujeme v drtivé většině případů nárazově zvýšit tepelný komfort v určité omezené části prostoru. Pro tento účel nenajdete lepšího pomocníka, než vysokoteplotní topný panel, jinak také vysokoteplotní infrapanel. Panel s topným tělesem o povrchové teplotě 300-380°C umožňuje efektivně vytápět průmyslové prostory, haly, tělocvičny, hodí se jako topení do garáže a dílny, ale také jako topení do koupelny s nízkou výchozí teplotou vzduchu.

U vysokoteplotních panelů v porovnání s bytovými topnými panely zvýšená teplota topného tělesa přináší vyšší „hustotu“ sálavého toku a díky tomu:

  1. 1. Vyšší podíl sálání
  2. 2. Vysokou efektivitu při směrovém ohřevu v chladnějších podmínkách

V porovnání s halogenovými a podobnými zářiči je velkou výhodou vysokoteplotních sálavých panelů fakt, že se jejich provoz obejde bez světelných efektů. To samozřejmě přímo souvisí s teplotou topných lamel a znamená to mimo jiné bezúdržbový provoz bez opotřebování komponent a nutností jejich servisu nebo výměny.

Výše zmíněná výhoda cíleného vytápění pomocí směrového sálavého toku v žádném případě neznamená, že by vysokoteplotní sálavé panely nebylo možné použít jako zdroje tepla pro trvalé vytápění. Naopak, při správné dimenzaci, počtu a umístění je to ideální trvalé topení pro nejrůznější průmyslové nebo „garážové“ aplikace.

A kam vysokoteplotní panely opravdu nepatří? Nehodí se pro standardní bytové aplikace, a to právě pro vysokou teplotu topných lamel, která by při pokojových teplotách a blízkém umístění způsobovala diskomfort v podobě příliš agresivního tepelného toku. Vyjímku tvoří chladné prostory vytápěné přerušovaně s požadavkem na okamžitý komfort, jako například koupelny v nepravidelně obývaných rekreačních nemovitostech.

 

 Jak topit elektřinou nejlevněji

Řekne-li se nejlevnější topení elektřinou, pak můžeme konstatovat, že pro většinu uživatelů má tento termín dvojí význam:

  1. 1. Jak pořídit zdroj tepla co nejlevněji
  2. 2. Jak pořídit zdroj tepla s co nejnižší spotřebou

1. Nejlevnějším zdrojem tepla co se pořizovací ceny týká, je tradiční a všem dobře známý přímotop. Dnes mu říkáme klasický přímotop, abychom ho odlišili od přímotopu nové generace – sálavého přímotopu. Klasický přímotop je jednoduché zařízení, které pracuje s přirozenou konvekcí. Chladnější vzduch se drží u podlahy, kde je nasáván přes spodní mřížku konvektoru, průchodem přes topné těleso přístroje se ohřeje a poté stoupá vzhůru, postupně chladne, klesá k zemi a celý koloběh se opakuje. Vzhledem ke konstrukční jednoduchosti a dlouhé životnosti se budou tyto stroje prodávat pravděpodobně navěky, nebo dokud je Evropská komise (EK) nezakáže, tak jako všechno ostatní.

2. Nejnižší spotřebu energie dokážete zařídit se sálavými topnými panely. Další názvy infrapanely, topné panely, infračervené panely jsou synonyma, ale pozor na matení pojmů. Někteří prodejci označují jako topné panely akumulační topidla, přestože se ve skutečnosti jedná o akumulační přímotopy. Skutečný sálavý topný panel je těleso ploché konstrukce s povrchovou teplotou typicky 90-110°C a neobsahuje žádné objemově hmotné materiály primárně určené k akumulaci. Úsporného provozu se dosahuje vysokým podílem sálání (sálavé teplo, tepelné sálání) a právě také konstrukcí bez akumulace, která umožnuje rychlé reakce topidel na pokyny regulace. Překmity přes nebo pod nastavenou teplotu jsou tak minimální, což je druhý pilíř nízké spotřeby energie. Sálavé panely se vyrábějí v různých materiálových a výkonových variantách, takže si vybere opravdu každý. Při výběru dejte pozor na provedení a kvalitu dle českých a "unijních" norem u neznačkových výrobků, nebo naopak předražené „rádobyznačkové“ výrobky slibující neuvěřitelné vlastnosti a účinnost dosaženou s pomocí zázračných kosmických materiálů.