Elektrické vytápění

ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ VYTÁPĚNÍ - je vytápění, u kterého se elektrická energie přeměňuje prostřednictvím topných těles nebo topných ploch na energii tepelnou lokálně, přímo v místě spotřeby tepla (jednotlivé místnosti).

Díky tomu nedochází k nežádoucím energetickým ztrátám v rozvodech tepla z centrálního zdroje a také obtížné a nepřesné regulovatelnosti, dané jednotnou teplotou teplonosného média a jeho setrvačností. Přesnou oddělenou regulací spolu s téměř 100% účinností přeměny elektrické energie na tepelnou, lze dosáhnout u elektrického přímotopného vytápění velmi zajímavých provozních nákladů s nedostižným provozním komfortem a nízkými pořizovacími náklady.

Elektrické topení

Mezi nejpoužívanější elektrické přímotopné systémy řadíme:

* za sálavé považujeme topné systémy produkující min. 50% podíl vyrobené tepelné energie ve formě sálání

Vhodnost použití jednotlivých typů vytápění závisí na povaze vytápěného prostoru a požadovaném topném režimu, nelze bohužel jednoduše říci "toto je nejlepší" . Zjednodušeně lze říci, že nejlepšího tepelného komfortu a zároveň úsporného provozu dosahují sálavé a velkoplošné topné zdroje, své opodstatnění však za určitých podmínek a priorit mají i "obyčejné klasické konvektory". Často může být nejlepší volbou použití sálavého konvektoru, který výborně kombinuje provozní vlastnosti teplovzdušného a infračerveného (sálavého) vytápění.

NEJPODSTATNĚJŠÍ VÝHODY ELEKTRICKÉHO PŘÍMOTOPNÉHO VYTÁPĚNÍ

  • Nižší cena elektrického proudu - instalací elektrického vytápění získáte přímotopný tarif (podmínky přidělení tarifu). Cena za kWh je u tohoto tarifu téměř poloviční v porovnáním s průměrnou sazbou pro domácnosti (tarify elektřiny), za tuto cenu pak domácnost odebírá elektřinu pro všechny spotřebiče (ohřev teplé užitkové vody, světlo, pračka, myčka, vaření). Roční úspora může dosáhnout téměř 50%.
  • Nízká pořizovací cena - v porovnání s cenami pořízení jiných topných systémů, např. cena elektrického podlahového vytápění začíná na cca 350 Kč včetně DPH za 1m2.
  • Cena instalace - instalace elektrických topných systémů je nenáročná a ve většině případů zvládnutelná i svépomocí za asistence kvalifikovaného elektrikáře.
  • Bezúdržbovost - přímotopné elektrické systémy nevyžadují žádnou údržbu v podobě revizí, pořizování náhradních dílů, čištění komínů apod., a neprodukují tak žádné vedlejší náklady.
  • Životnost - moderní topné komponenty (topné kabely, topné rohože, topné fólie, sálavé topné panely) neobsahují žádné pohyblivé části a nepodléhají rychlému opotřebení - při správné instalaci a regulaci mají životnost mnoho desítek let.
  • Regulovatelnost - decentralizované elektrické vytápění umožňuje regulaci jednotlivých vytápěných částí s detailním nastavením vhodného topného režimu. Tato vlastnost je spolu s mimořádnou přesností regulace především u zdrojů tepla s malou nebo žádnou mírou akumulace zdrojem značných energetických úspor. Algoritmy integrované v moderních termostatech (fuzzy-logika, PWM apod.) jsou u elektrického vytápění schopny svou předvídavostí zajistit udržování nastavené teploty bez zbytečných teplotních překmitů, které zvyšují spotřebu energie.
  • Komfort - elektrické vytápění poskytuje svému uživateli nedostižný komfort nejen jednoduchostí obsluhy, přesností regulace, bezúdržbovostí a širokým výběrem možností aplikace (podlahové, nástěnné, stropní), ale také způsobem produkce tepla s velkým podílem sálavé složky, která je důležitá pro pocit dobrého tepelného komfortu při současně úsporném provozu.
  • Zdravotní hledisko - moderní elektrický topný systém nevíří ve vzduchu obsažené prachové částice a výkaly roztočů, čímž výrazně přispívá ke správnému vnitřnímu mikroklimatu, topné prvky s výrazným podílem sálání mají příznivý vliv na lidský organizmus, jde o přirozenou formu šíření tepla vyskytující se v přírodě a v okolí člověka odpradávna.