Sálavé topné panely (infrapanely) zkušenosti

Infrapanely recenze

Na internetu a sociálních sítích je uvedena neuvěřitelná snůška zavádějících hodnocení vytápění topnými panely, rádoby recenze popisují zkušenosti s topidly, o kterých sice hovoří jako o topných panelech, aniž by ovšem konkrétně specifikovali typ nebo konstrukci. Proto si hned na začátku řekneme, že my se tady budeme bavit o infračervených sálavých topných panelech, tzv. infrapanelech.

Charakteristika
Jedná se o topná tělesa s plochou konstrukcí bez akumulace, termínová synonyma: "infračervené topné panely, infrapanely, sálavé panely". Karoserie, tvar i topné těleso jsou konstruovány za účelem produkce sálavého tepla šířením tzv. infračerveného tepelného vlnění. Maximální teplota panelů se v závislosti na provedení pohybuje zpravidla mezi 90 – 110°C. Emise tepelného vlnění neohřívá vzduch, ale přeměňuje se na tepelnou energii po dopadu na tělesa, plochy, stavební konstrukce a také osoby, zvyšuje jejich povrchovou teplotu a tím vytváří komfortní tepelnou pohodu při nižší teplotě vzduchu než konvekční vytápění. Proč je vytápění těmito panely úsporné se dozvíte např. v článku infrapanely spotřeba.

 

Infrapanely zkušenosti

Zkušenosti se sálavými infrapanely

Uvedené zkušenosti se sálavými topnými panely vycházejí:

 • z naší vlastní praxe, tzn. mnohaletého užívání topných panelů v našich domech a bytech
 • z informací a zpětné vazby poskytnutých našimi zákazníky v průběhu více než 15ti let

  Obecné zkušenosti z provozu sálavých panelů v různých aplikacích

 • Zvyšují povrchovou teplotu předmětů, konstrukce a podlahy: skutečně se měřením potvrdilo, že povrchové teploty materiálů v dosahu infrapanelů stoupají - v závislosti na výkonu panelu, vzdálenosti od povrchů a provozním čase (provozní hodiny topení jsou při nízkých venkovních teplotách na hranici tepelné ztráty vyšší) vzrůstá teplota povrchů v průměru o 1-4 °C. V praxi to u dobře zateplených nemovitostí znamená vyšší teplotu povrchů než teplotu vzduchu, u starých prochládajících domů se studenými zdmi se teploty vyrovnávají – u obou případů to vždy to vede k lepšímu komfortu a nižší teplotě vzduchu.
 • Zvyšují teplotu podlahy: zvýšení teploty povrchů se týká i podlahy – k pocitovému i změřenému zvýšení došlo nejen u stropních instalací infrapanelů, u kterých je teplo vyzařováno směrem dolů na podlahu, ale v menší míře dokonce i u nástěnných instalací a to zvláště v případech, kde bylo provozováno více rovnoměrně rozložených panelů.
 • Omezení vzniku plísní: zvýšením teploty stavební konstrukce se rosný bod posunul do bezpečnější nižší teploty a omezil srážení vlhkosti, v mnoha případech jsme tuto vlastnost cíleně použili k omezení tohoto jevu instalací topného infrapanelu naproti problémovému místu, tak aby k němu směřovalo vyzařované teplo; zvyšování povrchové teploty zdi topným panelem ale nemá zázračné účinky a nepomůže v případech vražedné kombinace nadměrného obsahu vlhkosti ve vzduchu a velmi nízké teploty prochladlé konstrukce
 • Vysoušení stěn: vlhké stěny jsou k vidění především v nemovitostech starých, nebo nepravidelně užívaných, či z nějakého důvodu nadměrně vlhkých; z praxe se ukázalo, že sálání zdi vysušuje – vyšší teplota povrchu způsobená sáláním odpaří vodu do vzduchu, kde se pak dá snadno odvětrat. Toto je důležitý fakt, protože mokrá zeď s vysokým obsahem vody vede dobře teplo, má nízký tepelný odpor a zvyšuje tak tepelnou ztrátu – suché zdi naopak znamenají vyšší tepelný odpor a tím i nižší spotřebu.
 • Pocitový komfort: sálání cítíte – podobně jako vnímáte teplo, když vyjdete ze stínu na sluníčko, srovnatelný (i když samozřejmě ne tak intenzivní) pocit tepla budete vnímat v dosahu topných panelů. A i tento pocit přispívá ke zdání celkového komfortu, tepelné pohody a nenutí vás tolik topit – jde o další z důvodů, proč s touto technologií protopíte méně.
 • Regulace: zkušenosti s regulací patří mezi nejpřekvapivější. Zvláště v roce 2005 se v kontextu porovnání s jinými topnými systémy fakt, že je teplotu v místnosti možné v pohodě udržet v rozmezí půl stupně jevil jako přinejmenším nezvyklý a nečekaný. Úžasně přímá reakce „čistého“ infrapanelu bez akumulace umožňuje nejen velmi rychlý náběh teploty panelu, ale také téměř okamžité vypnutí bez dalšího nekontrolovaného vyvíjení tepla. V každém okamžiku domácího provozu je reagováno na sebemenší tepelné zisky ať už vnější (oslunění), nebo vnitřní (vaření, ztráty spotřebičů, výkon osob). Skutečná teplota se pohybuje blízko teploty nastavené, a to je nutný předpoklad k úspornému provozu. Došli jsme ke zjištění, že dostatečně briskní reakce mají kromě běžných infrapanelů sálavé topné panely tak do síly materiálu 10 mm (skleněné nebo keramické), silnější materiálové provedení např. u mramorových panelů vykazuje již značnou akumulaci, která zcela přesnou regulaci znesnadňuje, a dále vlivem delšího zahřívání se tyto panely ocitají častěji v oblasti nižších povrchových teplot, kde je poměr sálání nižší ve prospěch konvekce
 • Nízká reálná spotřeba: vynikla v porovnání s jinými způsoby vytápění. Vycházíme ze zkušeností při výměnách topného systému. Naše poznatky jsme spolu s výpočtem spotřeby shrnuli do článku Infrapanely spotřeba na stránce Elektrické sálavé topení spotřeba. Zmíníme pouze jeden opravdu flagrantní případ, a to porovnání sálavých panelů s elektrokotlem. U starého nezatepleného domu byl používán elektrokotel s rozvody do místností vytápěných teplovodními radiátory, regulace referenčním termostatem a termostatickými ventily na radiátorech. Zkušenosti z provozu s elektrokotlem: přes vysokou teplotu vzduchu až 23°C studené zdi, při teplotě snížené na noc na 21°C ráno „kapka u nosu“. Setrvačnost vody v okruhu způsobovala při vypínání a zapínání regulace poměrně velké rozdíly změřené teploty od nastavené a to až 1,5°C nahoru i dolů. Výsledný mix mizerného komfortu, kolísání teplot a vysoké spotřeby elektřiny byl opravdu nepřekonatelný. Nápad vyměnit elektrokotel za topné infrapanely byl v této době kotlů v podstatě revoluční. Po instalaci panelů s celkovým výkonem odpovídajícím odhadnuté tepelné ztrátě s přímou regulací programovatelnými termostaty v každé místnosti jsme se ocitli v jiném světě. Skutečná změřená teplota se pohybovala v celkovém rozmezí cca 0,5°C. Teplota studených zdí v zimě stoupla o 3-4°C a teplotu vzduchu jsme najednou potřebovali o 2°C nižší. Obdobný pocitový komfort jsme zažili naposledy jako děti v paneláku. Spotřeba klesla minimálně o 30, spíše však o 40%. Původní topné panely jsou stále v provozu a skoro 20 let bez závady topí. Co odpadlo je regulace, ta prostě nevydrží věčně, a tak je v některých místnostech již třetí termostat.

 

Infrapanely recenze

Rozdíly v aplikaci a provozu panelů v nezateplené energeticky náročné stavbě
vs. nízkoenergetické novostavbě nebo bytu

 • Sálavé infrapanely se v podmínkách novostaveb výborně osvědčily. Kombinace nízké ceny nákupu a provozu je neodolatelná, elektroinstalace není složitá. Skvěle se regulují a v novostavbách s malými energetickými nároky zaberou minimum místa, a ještě je možné volit mezi instalací nástěnnou nebo stropní.

 • U starých energeticky náročných domů je bonusem ohromující zvýšení pocitového komfortu, zvláště u nezateplených staveb se studenými povrchy podlah, stěn a stropů. Vyzářené teplo doslova neutralizuje chlad sálající ze studených stěn a dokáže i v takovém prostředí vytvořit „panelákový“ komfort. Problémem se stává prostorová náročnost topidel, protože bytové sálavé infra panely disponují daleko menším výkonem z jednotky plochy než například přímotopy, nebo radiátory. Je to dané konstrukcí a omezenou maximální povrchovou teplotou. Jinými slovy potřebujete na překonání tepelné ztráty více topidel a místa. Pokud se nehodláte se zvýšenou prostorovou náročností smířit, uvažujte o tzv. sálavých přímotopech. Tato topidla kombinují produkci konvekce (přímotopy) s vyzařováním sálavého tepla (infrapanely). Tato konstrukce umí poskytnou vysoký sálavý podíl kolem 50% z celkové dodané energie, a přitom nabízí relativně vysoké výkony až 2000 W ve velikosti klasického přímotopu. Jedná se o rozumný kompromis výkonu, velkosti a produkce sálání – jednoduše při stejném celkovém výkonu zaberou méně místa než infrapanely.

 

Doporučení k výběru a návrhu sálavého panelu

Výběr provedení, materiálu
Modelovou řadu topného panelu vybírejte čistě podle svých vzhledových představ a finančních možností. Na počátku se ujistěte, jak je výrobek deklarovaný, tzn. chcete-li instalovat např. na strop, musí k tomu být panel určen.
Materiálové provedení nemá u skutečných infrapanelů/sálavých panelů bez akumulace praktický vliv na účinnost ani spotřebu!

Dimenzace topného panelu
Výkonová dimenzace infrapanelů se provádí tak, jako u všech ostatních topidel – podle tepelné ztráty. Tepelnou ztrátu vypočetl projektant domu nebo bytu, ne vždy je však v projektu nebo PENB uvedena. Zhruba odhadnout TZ, resp. dimenzaci topení můžete pomocí této pomůcky: 

Orientační přehled výhřevnosti dle typu stavby (rozhodující je vždy návrh projektanta).
Hodnoty platí pro hlavní vytápění, pro úsporný zónový ohřev se použije zpravidla jedno topidlo pro jednu zónu.

Příkon Orientační přehled výhřevnosti dle typu stavby (rozhodující je vždy návrh projektanta)
Pasivní dům Současná novostavba Stavba od r.2000 Starý dům se zateplením Starý dům bez zateplení
100 W 4 m2 2 m2 1,5 m2 1 m2 1 m2
200 W 8 m2 4,5 m2 3,5 m2 2 m2 2 m2
270 W 10,5 m2 6 m2 4,5 m2 3 m2 2,5 m2
300 W 12 m2 6,5 m2 5 m2 3,5 m2 2,5 m2
330 W 13 m2 7,5 m2 5,5 m2 3,5 m2 3 m2
400 W 15,5 m2 9 m2 6,5 m2 4,5 m2 3,5 m2
500 W 19,5 m2 11 m2 8 m2 5,5 m2 4,5 m2
600 W 23,5 m2 13,5 m2 10 m2 6,5 m2 5,5 m2
700 W 27,5 m2 15,5 m2 11,5 m2 8 m2 6 m2
750 W 29,5 m2 16,5 m2 12 m2 8,5 m2 6,5 m2
850 W 33,5 m2 19 m2 14 m2 9,5 m2 7,5 m2
900 W 35,5 m2 20 m2 14,5 m2 10 m2 8 m2
1050 W 41,5 m2 23,5 m2 17 m2 11,5 m2 9,5 m2
Při nedostatečném výkonu jednoho topidla použijte jinou výkonovou variantu nebo použijte více topidel (vhodnější i pro rovnoměrný ohřev).

 

Jak a kam instalovat topný panel
Topný panel můžete umístit:

 1. na strop: pokud se jedná o produktovou řadu s deklarací stropního umístění; umístěním na strop ušetříte místo na stěnách, v případě vysokých stropů je stropní instalace vhodná a energeticky úsporná – omezuje podstatně konvekční složku produkce tepla (teplý vzduch, který bez užitku stoupá nahoru ke stropu; u velmi vysokých stropů je možné infrapanely podvěsit na lanka nebo řetízky, u některých modelových řad je při montáži na SDK stropy nutný distanční set pro zvýšení odstupu
 2. na stěnu: standardní umístění, doporučujeme instalovat ve spodní třetině místnosti – vedlejším efektem sálání topných panelů je zvýšení povrchové teploty stavební konstrukce včetně podlahy
 3. na nožičky či nástavce jako přenosné topidlo: často používané pro přitápění nebo místní zvýšení komfortu v určité části místnosti (tzv. zónový ohřev), např. Pohovky nebo pracovního stolu
 • Doporučujeme umístit infrapanely vždy tak, aby měly volný „výhled“ do vytápěného prostoru. Jedině tak se tepelné vlnění může volně šířit do prostoru. Schováte-li topný panel za gauč, energie se nikam nevytratí, ale budete nahřívat hlavně záda gauče.
 • Doporučujeme, jsou-li topné panely určeny k trvalému vytápění, zaplnit tento prostor infrapanely rovnoměrně a volit raději více menších zdrojů než obráceně. Chcete-li instalovat 1000 W v místnosti novostavby o 40 m2, nedávejte jeden panel 1000 W ale 2 nebo 3 s nižším výkonem. Drobné předimenzování nevadí, systém řízený regulací neprotopí více, protože bude mít s vyšším výkonem kratší provozní čas.
 • Doporučujeme, pokud možno neumísťovat topné panely přímo a blízko naproti okenním výplním.
 • Topný panel instalujte, umístěte a užívejte vždy v souladu s návodem k použití.

 

Topné panely zkušenosti

Závěr recenze

Se sálavými nízkoteplotními (bytovými) infrapanely je možné plnohodnotně vytápět takřka v jakémkoliv prostředí. Mezi elektrickými přímotopnými systémy jde nejúspornější a nejlépe regulovatelný systém.
Důležitý je správný návrh a dimenzace, pokud si nejste jisti, kontaktujte nás. U kompletního návrhu pro rodinný dům nebo složitějších aplikací nabízíme službu zpracování návrhu vytápění včetně konzultace a doporučení. O podrobnostech této služby se informujte na emailu „obchod@primotopy.eu“, nebo na telefonech 602 174 567 a 602 376 066.

Sálavé panely výhody a nevýhody

 • výhody: velký výběr modelů a barev, volba umístění stěna nebo strop, vynikající poměr ceny a spotřeby, vhodné pro alergiky – nevíří vzduch, nulové udržovací náklady, dlouhá životnost
 • nevýhody: nižší výkon z jednotky plochy než přímotopy a sálavé přímotopy (zaberou více místa v bytech s vysokou tepelnou ztrátou)

Jak nakoupit

Potřebujete nakoupit sálavé topné panely (infrapanely)?