Spotřeba

 1. Jaká bude spotřeba energie vašeho domu/bytu
 2. Elektrické sálavé topení - spotřeba
 3. Topné panely (infrapanely) spotřeba
 4. Přímotopy spotřeba
 5. Akumulační přímotopy a akumulační kamna spotřeba
 6. Elektrokotel spotřeba
 7. Přímotopy s ventilátorem spotřeba
 8. Co spotřebu nejvíce ovlivňuje
 9. Elektrické sálavé topení - největší výhody
 10. Potřebujete nakoupit sálavé topné panely (infrapanely)?

 

 

Jaká bude spotřeba elektřiny vašeho domu/bytu se sálavými infrapanely

Připravili jsme pro vás interaktivní pomůcku pro rychlý odhad nákladů na provoz elektrického sálavého vytápění sálavými topnými panely. Výstupem je přibližná cena za roční spotřebu elektřiny. Stěžejním výchozím údajem pro odhad je hodnota tepelné ztráty, označuje se písmenem Q, jednotkou jsou watty nebo kilowatty Q(W). Zjednodušeně lze říci, že 1kW tepelné ztráty znamená roční spotřebu na vytápění 1MW (1000 kW). Při typické tepelné ztrátě běžného dnešního domu vyhovujícího normám - 5kW, bude roční spotřeba energie vašeho domu na vytápění 5MW (5000 kW). Dosazením vaší aktuální ceny elektřiny za kWH získáte odhad ceny za topnou sezónu v Kč. Jedná se o spotřebu topného systému, bez dalších spotřebičů, ohřevu TUV atd.

Interaktivní pomůcka odhadu spotřeby

Dosaďte vaší aktuální cenu elektřiny za kWH a tepelnou ztrátu a získáte odhad spotřeby za topnou sezónu v Kč:

 

 

Výsledná hodnota spotřeby vychází z tohoto příkladového zadání:

 • jedná se o spotřebu topného systému, bez dalších spotřebičů, ohřevu TUV atd.
 • vychází z celkové tepelné ztráty prostupem stavební konstrukcí (bez ztráty větráním)
 • klimatická oblast teplá – venkovní výpočtová teplota -12st.C (závisí na lokalitě)
 • elektrické přímotopné sálavé topení (sálavé topné panely) – samostatně regulované 
POZOR: Nepleťte si tepelnou ztrátu s instalovaným příkonem. Instalovaný příkon nemá se spotřebou systému řízeného regulací přímou souvislost!


Kde najdete tepelnou ztrátu

Tepelnou ztrátu (TZ) počítá projektant domu, další výpočty energetické bilance domu na TZ navazují.
Kde hodnotu TZ můžete získat: v projektu RD, nebo v dokumentaci k PENB (Průkaz Energetické Náročnosti Budov).

Bohužel z nejasných důvodů není TZ vždy přímo součástí projektu nebo dokumentace k PENB, přestože se jedná o základní výpočet.
V takovém případě můžete zkusit: vyžádat si TZ u projektanta RD nebo zkusit vypočítat TZ sami pomocí online kalkulátorů, např. na TZB-Info.cz.

Zhruba odhadnout TZ můžete pomocí této pomůcky:

 • Starší nezateplené objekty - 40-50 W/m3
 • Starší objekty s dodatečným zateplením - 30-40 W/m3
 • Současné novostavby - 20-30 W/m3
 • NED - 15-20 W/m3

 

Elektrické sálavé topení - spotřeba

Spotřeba sálavých topných panelů

Elektrické sálavé topné systémy (sálavé topné panely - infrapanely) produkují na rozdíl od konvekčních topidel, konvektorů a radiátorů s nízkým teplotním spádem velký podíl sálavého tepla. Teplo vyzářené prostřednictvím sálavého topení je "pohlcováno"  stavební konstrukcí a zařizovacími předměty a zvyšuje průměrnou povrchovou teplotu vnitřní obálky. To je nejdůležitějším atributem pro vysokou míru subjektivního pocitu komfortu. Spolu s omezením konvekční složky produkce tepla vytváří podmínky k vyrovnanému rozložením teplot mezi podlahou a stropem. Provozní teplotu vzduchu lze obvykle snížit o 2-3 St. Výše uvedené je důvodem, proč je elektrické sálavé topení komfortní a zároveň má nízkou spotřebu. Se sálavou neboli vyzářenou formou tepla lidstvo interaguje v přírodě odjakživa, vyskytuje se v různých formách, na jeho příjem jsme pozitivně geneticky přednastaveni. Moderní elektrická topidla jsou na výše zmíněnou produkci tepla přímo zaměřeny.

Sálavé elektrické topení je úsporné pro vysoký podíl vyzářeného sálavého tepla, které působí takto:

 • zvýšení povrchové teploty vnitřní obálky znamená zvýšení pocitového komfortu = snížení spotřeby
 • snížení teploty vzduchu = snížení spotřeby
 • omezení konvekční složky produkce tepla = snížení spotřeby
 • vyrovnané rozložení teplot mezi podlahou a stropem = snížení spotřeby
 • přímé "osálání" osob znamená zvýšení pocitového komfortu = snížení spotřeby

Elektrické přímotopné sálavé topení je přes veškeré mýty a pověry u moderních zateplených rodinných domů s malou tepelnou ztrátou nejvýhodnějším typem vytápění. Potřeba tepla je u těchto domů tak malá, že cena samotné energie již není nejdůležitější. Důležité je zohlednit pořizovací náklady, životnost a tzv. udržovací náklady (významné např. u složitých kotlů a tepelných čerpadel). Významnou vlastností je principiálně snadná přesná regulovatelnost, neboť každá místnost nebo prostor funguje jako samostatně regulovatelná jednotka, která „žije vlastním životem“ s velmi přesně dávkovanou spotřebou energie k udržení teplotního nastavení – beze ztrát vytvořených ve vedení nebo referenční regulací.

Chcete zjistit, jakou spotřebu bude mít sálavé vytápění infračervenými topnými panely ve vašem domě, bytě, nebo kanceláři?
Připravili jsme pro vás interaktivní pomůcku pro výpočet spotřeby.

 

Topné panely (infrapanely) spotřeba

Nejnižší spotřeba napříč elektrickými topnými systémy

Infrapanely spotřeba, sálavé panely spotřeba

 • topná tělesa s plochou konstrukcí bez akumulace, termínová synonyma: "infračervené topné panely, infrapanely, sálavé panely"
 • pořizovací cena: velký rozptyl dle materiálového provedení (účinnost je u všech stejná); na jednotku výkonu vyšší než sálavé přímotopy
 • instalace: na stěnu nebo i strop, podle deklarace modelové řady
 • regulace: externím termostatem dle elektroinstalace a požadavků
 • výhody: velký výběr modelů a barev, volba umístění stěna nebo strop, poměr ceny a spotřeby, vhodné pro alergiky
 • nevýhody: nižší výkon z jednotky plochy než sálavé přímotopy (zaberou více místa v bytech s vysokou tepelnou ztrátou)
 • produkce tepla: sálání (infračervené tepelné vlnění)
 • udržovací náklady: nulové udržovací náklady
 • spotřeba: nejnižší z elektrických přímotopných topidel

Sálavé topné panely spotřeba

Nejnižší měrnou spotřebu energie napříč topnými systémy nejen elektrickými vykazují sálavé topné systémy. V bytových a kancelářských podmínkách jsou tyto systémy reprezentované nejčastěji tzv. nízkoteplotními sálavými panely, často nazývanými také infrapanely. Vysokoteplotní panely s vyšší hustotou sálavého toku se používají v průmyslových aplikacích, pro běžné bytové použití nejsou vhodné. Sálavé topné panely emitují tepelné vlnění, které je pohlcováno okolními materiály, zvyšuje jejich povrchovou teplotu a vytváří subjektivně vnímaný pocit dobré tepelné pohody a to při nižší teplotě vzduchu, než je obvyklé u konvekčních topných systémů. Více o infrapanelech a tepelné pohodě sálavého vytápění např. v článcích "Proč je elektrické sálavé vytápění úsporné?", "Spotřeba energie - elektrické sálavé topení", "Velkoplošné nízkoteplotní a sálavé topné systémy", nebo ve videu "Porovnání topidel. Jak to s nimi je"?

Správně navržené vytápění sálavými topnými panely je stejně efektivní a spotřebou srovnatelné např. s elektrickým podlahovým topením. Při návrhu je potřeba držet se známých pravidel pro sálavé vytápění - umístit dle tepelné ztráty nebo jejího odhadu raději více zdrojů s nižším výkonem, při návrhu stropního sálavého vytápění dodržet doporučené výšky stropů a nenavrhovat pro bytové aplikace vysokoteplotní panely, jejichž sálavý tok je pro tento účel příliš agresivní. Špatný návrh a poddimenzování vede k nespokojenosti uživatelů a zkreslenému hodnocení tohoto vytápění v těchto případech. Z dlouholeté zkušenosti vlastní i našich zákazníků přitom víme, že infrapanely jsou spolehlivé a svým projevem i možnostmi přímé regulace luxusní vytápění. Se sálavými topnými panely máme ty nejlepší zkušenosti.

Chcete zjistit, jakou spotřebu bude mít sálavé vytápění infračervenými topnými panely ve vašem domě, bytě, nebo kanceláři?
Připravili jsme pro vás interaktivní pomůcku pro výpočet spotřeby.

 

Přímotopy spotřeba

Elektrické přímotopy spotřeba a vlastnosti:

 • topná tělesa konstruovaná k výhradní produkci konvekčního tepla (konvektory: ohřev a oběh vzduchu)
 • pořizovací cena: nejnižší z profesionálních přímotopných topidel k trvalému bezdohledovému vytápění
 • instalace: rychlá montáž na stěnu, nepotřebuje elektroinstalaci s termostatem
 • regulace: integrovaná regulace s provozními režimy
 • výhody: vysoký výkon v malých rozměrech
 • nevýhody: přirozené víření vzduchu a prachových částic v místnosti cirkulací ohřívaného vzduchu topidlem
 • produkce tepla: konvekce - přirozený oběh vzduchu
 • spotřeba: vyšší než sálavé přímotopy a topné panely

Klasické přímotopy spotřeba

Přímotopy, tedy klasické přímotopné konvektory nemohou mít a nemají tak nízkou spotřebu energie jako topné panely. Tyto spotřebiče jsou zkonstruovány se zaměřením na nízkou pořizovací cenu s dobrým poměrem cena/výkon, avšak tepelný výkon je zde reprezentován produkcí vzdušné konvekce (viz. článek Přímotopy - princip funkce). Konvekce dokáže velmi rychle zvýšit teplotu vzduchu, to ale bohužel pro dobrou tepelnou pohodu nestačí, pro komfort potřebujeme i rozumnou teplotu vnitřních povrchů. Konvektory navíc způsobeným oběhem vzduchu vzniklým z rozdílu teplot ve vertikálním směru vytváří nežádoucí vzdušné proudění, které aktivně tepelnou pohodu dále snižuje. V lepším případě je u standardních přímotopů určených k trvalému vytápění konvekce přirozená, v horším případě se jedná o vítr vytvořený nuceným oběhem vzduchu za pomoci vrtule u přímotopů s ventilátorem.

Sálavé přímotopy spotřeba

Přímotopy spotřeba

 • topná tělesa umožňující kombinovanou produkci tepla sálavého i konvekčního
 • pořizovací cena: na jednotku výkonu nižší než topné panely, vyšší než klasické přímotopné konvektory
 • instalace: rychlá montáž na stěnu, nepotřebuje elektroinstalaci s termostatem
 • regulace: integrovaná regulace manuální i s programováním
 • výhody: vysoký výkon v malých rozměrech, jednoduchá výměna za staré na stávající elektroinstalaci
 • nevýhody: nelze instalovat na výšku, pouze horizontálně
 • produkce tepla: konvekce a sálání
 • spotřeba: nižší než klasické přímotopy, vyšší než infračervené topné panely

Sálavé přímotopy spotřeba
Přímotopy s nízkou spotřebou ale na světě jsou, jedná se o tzv. sálavé přímotopy nebo sálavé konvektory. Konstrukce s plochým topným tělesem a prostupnou čelní karoserií umožňuje topidlu produkovat z celkového tepelného výkonu až 50% sálavého tepla. Sálavý přímotop tak umí vytvořit komfort blízký infračerveným topným panelům se spotřebou až o 25% nižší než u obyčejných přímotopů, ovšem se zachováním jejich výhod. tj. vysokého výkonu v malých rozměrech. 

Nejnižší měrnou spotřebu energie dosáhnete se sálavými topnými panely (infrapanely)

 

Akumulační přímotopy spotřeba

Akumulační kamna spotřeba

 • topná tělesa vyplněná objemově hmotnými těžkými materiály (keramika, cihly ...)
 • pořizovací cena: vysoká, platíte za objemově hmotný akumulační materiál
 • instalace: montáž na stěnu, nebo přenosné na nožkách
 • regulace: nejčastěji integrovaná regulace s provozními režimy
 • výhody: vysoký výkon v malých rozměrech
 • nevýhody: vysoká cena a hmotnost, problematická regulace s překmity teploty
 • produkce tepla: konvekce, některé modely částečně sálání + konvekce
 • spotřeba: vyšší než sálavé přímotopy a topné panely

Akumulační přímotopy spotřeba

Akumulační topidla byla v minulosti populární. Měla tehdy totiž tehdy, na rozdíl od současnosti smysl. Levnější energie byla v akumulačních tarifech k dispozici po omezenou dobu 8 nebo 16 hodin a bylo potřeba topidlo "nabít", aby se později levně pořízená energie mohla postupně uvolňovat. V současnosti je v přímotopných tarifech levnější energie dostupná 20 hodin ze 24 a akumulační topení tak i vzhledem k dalším nevýhodám zcela ztrácí smysl.

Přímotopy s akumulací, akumulační kamna a obecně topidla s akumulací energie jsou těžká a drahá, brání přímé a přesné regulaci, což v dnešních domech s malými tepelnými ztrátami, kde je nutné teplo přesně dávkovat způsobuje zvýšenou spotřebu energie.

Na přímotopech s akumulací není nic úsporného, protože akumulovanou energii musíte zaplatit stejně tak, jako tu přímo uvolňovanou, je dnes za stejné peníze. Vysoká míra akumulace je u přímotopů na škodu, protože brání přímé a přesné regulaci. Akumulace je pro stabilitu vnitřního prostředí vhodná u stavebních konstrukcí, u topidel je naopak žádoucí možnost rychlé reakce na změny vnitřní teploty např. od tepelných zisků (spotřebiče, oslunění). Zbytečné zvýšení teploty nad nastavenou mez nezastavitelným uvolňováním tepla z akumulace uvolňuje i finance z vaší peněženky. Akumulační topidla nevydávají sálavé teplo jako sálavé přímotopy a sálavé topné panely, teplo předávají formou většinové konvekce - ohřevu vzduchu. A právě vysoký sálavý podíl je základem úsporného a komfortního provozu s pocitem dobré tepelné pohody

Nejnižší měrnou spotřebu energie dosáhnete se sálavými topnými systémy, jako jsou sálavé topné panely (infrapanely) a sálavé přímotopy.

 

Elektrokotel spotřeba

 • pořizovací cena: vysoká, platíte za rozvody, tělesa i centrální zdroj
 • instalace: montáž topných těles na stěnu
 • regulace: nejčastěji referenční s termostatickými ventily
 • výhody: elektrokotel je možné vyměnit za jiný zdroj tepla
 • nevýhody: vysoká cena a spotřeba, problematická regulace s překmity teploty, ztráty ve vedení, potenciál poruch
 • produkce tepla: konvekce
 • spotřeba: vyšší než sálavé přímotopy a topné panely

Elektrokotel spotřeba

Chcete-li jako zdroj tepla využívat elektrickou energii, je elektrokotel jedno z nejméně hospodárných a zároveň na pořízení nejdražších zařízení. Stručně se dá sestava elektrokotel-radiátory-rozvody označit za drahé, nehospodárné, špatně regulovatelné zařízení s potenciálem nebezpečných poruch. Smysl má snad jen v sestavě se kotlem na pevná paliva na temperaci po vyčerpání paliva. Jediná výhoda elektrokotle je možná variabilita výměny za jiný zdroj pro teplovodní okruh. Více se dozvíte v článku "Elektrokotel ne, ale proč?".

Nejnižší měrnou spotřebu energie dosáhnete s decentrálními sálavými topnými systémy, jako jsou sálavé topné panely (infrapanely) a sálavé přímotopy.

 

Přímotop s ventilátorem spotřeba

 • pořizovací cena: nízká
 • instalace: nejčastěji přenosné na nožkách
 • regulace: obvykle integrovaný mechanický nebo elektromechanický termostat
 • výhody: vysoký výkon v malých rozměrech, dynamika ohřevu vzduchu
 • nevýhody: velké víření vzduchu a snižování tepelné pohody pohybem vzduchu, nízká životnost
 • produkce tepla: konvekce
 • spotřeba: velmi vysoká

Přímotopy s ventilátorem spotřeba

U přímotopů s ventilátorem zvýšená rychlost proudění způsobuje až extrémní víření vzduchu a přidává do oběhu také prach - ten vždy obsahuje prachové částice, roztoče a obzvláště silný alergen – výkaly roztočů. Vzniklý stav je nevhodný pro běžné smrtelníky a smrtelný pro alergiky. Třešničkou na dortu je pak hluk, nebezpečnost a nízká životnost. Více se dozvíte v článku "Přímotopy s ventilátorem".

Nejnižší měrnou spotřebu energie dosáhnete se sálavými topnými systémy, jako jsou sálavé topné panely (infrapanely) a sálavé přímotopy.

 

Co spotřebu nejvíce ovlivňuje

Obecně je skutečná spotřeba energie na vytápění u všech topných systémů závislá na těchto faktorech:

 • nejdůležitější z nich je "tepelná ztráta" vytápěného prostoru, tato veličina je přímo závislá na tepelně izolačních vlastnostech stavební konstrukce, je naprosto rozhodujícím faktorem, čím menší číslo, tím nižší spotřeba
 • na skutečné provozované vnitřní teplotě (někdo topí na 19°C, jiný na 22°C i když projektant počítal např. s obvyklými 20°C)
 • na venkovní teplotě v průběhu topné sezóny (mírná nebo extrémní zima)
 • topném režimu a provozních hodinách topení (např. využívání tzv. útlumové teploty spotřebu může výrazně snížit)
 • přesnosti regulace teploty, tzn. kvalitě a dobrému návrhu regulačních prvků
 • setrvačnosti různých topných systémů vlivem přílišné akumulace znemožňující přesné řízení teploty při teplotních ziscích

 

 

Elektrické sálavé topení - největší výhody

Elektrické sálavé vytápění topnými panely má v porovnání s jinými způsoby vytápění řadu výhod. Jmenujme alespoň ty hlavní:

 • nízká spotřeba energie vlivem vyzářeného sálavého tepla
 • nedostižný komfort obsluhy, dokonalá a velmi přesná regulace umožňující přizpůsobit vytápění jednotlivých obytných částí v různém čase potřebám uživatelů
 • úspory oproti centrálnímu zdroji tepla - přesná regulace jednotlivých zón v čase
 • 100% účinnost - veškerá energie je bezezbytku přeměněna na teplo (jen v případě přímotopných systémů beze ztrát, ne při rozvodu tepla vodou, např. elektrokotle)
 • nízké pořizovací náklady topidel a regulačních prvků
 • nejmenší měrná spotřeba ze všech typů energie právě díky vysoké účinnosti
 • dlouhá životnost a bezúdržbovost
 • snadná a rychlá instalace

 

Potřebujete nakoupit sálavé topné panely (infrapanely)?