Prodloužená záruka

 

Kromě zákonem stanovené záruční lhůty 24 měsíců je na vybrané výrobky poskytována prodloužená záruka v délce trvání 5 let. 

Prodloužená záruční lhůta - produktová řada ECOSUN – sálavé topné nízkoteplotní panely: 

5 let na nízkoteplotní sálavé panely ECOSUN, které jsou použity k vytápění objektů pro bydlení a byly řádně nainstalovány v souladu s instalačními pokyny.


Začátek záruční lhůty

Záruční lhůta (standardní i prodloužená) začíná u výrobků – dnem převzetí zboží spotřebitelem.

Ztráta záruky

Důvodem pro zamítnutí/neuznání reklamace je zejména:

  • Nesplnění podmínek Prodloužená záruční lhůta - vytápění objektů pro bydlení.
  • Instalací nebo užíváním předmětu koupě v rozporu s dodaným Návodem k instalaci a obsluze.
  • Použití nesprávných nebo nevhodných materiálů, které jsou v přímé souvislosti s předmětem koupě.
  • Zjevně úmyslné poškození.
  • Následek živelné pohromy nebo jiné škodní události (blesk, požár, poškození vodou, změnou napětí v síti, apod.).
  • Neodborná montáž, nedovolená úprava nebo změna parametrů výrobku, oprava provedená osobou, která nemá oprávnění k provedení těchto zásahů na předmětu koupě.

 

Reklamační podmínky Primotopy.eu